Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

21/07/2011

Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.

Nội dung sách xem ở file đính kèm.