Sau Đại học

04/10/2012

Viện Dân tộc học chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, Viện đã hợp tác chặt chẽ với một số cơ quan nghiên cứu và giảng dạy Dân tộc học/Nhân học trong nước và quốc tế thực hiện dự án Đổi mới chương trình đào tạo tiến sĩ Dân tộc học/Nhân học theo hướng bám sát hơn nữa vào thực tiễn Việt Nam và từng bước hội nhập vào cộng đồng Dân tộc học/Nhân học khu vực và thế giới. Đến tháng 5 năm 2010, chức năng đào tạo sau đại học được chuyển giao cho Bộ môn Nhân học Văn hóa, thuộc Học viện Khoa học Xã hội.

DANH SÁCH NCS VÀ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐÃ BẢO VỆ TẠI VIỆN

TT

Họ tên

Tên luận án, năm bảo vệ

ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN CẤP NHÀ NƯỚC

1

Nguyên Khắc Tụng

Nhà cửa các dân tộc ở miền núi & trung du Bắc Bộ,1980

2

Nguyễn Văn Huy

Văn hoá truyền thống các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì - Lô Lô,1988

3

Lê Duy Đại

Dân cư Tây Nguyên dưới góc độ nghiên cứu dân số học tộc người, 1991

4

Lưu Anh Hùng

Buôn làng cổ truyền các tộc người Trường Sơn - Tây Nguyên, 1992

5

Vũ Đình Lợi

Hôn nhân và gia đình ở các dân tộc Malayô - Pônilêxia, 1992

6

Nguyễn Duy Thiệu

Sự phân bố các tộc ở người Lào, 1993

7

Bùi Văn Đạo

Các hình thức trồng trọt truyền thống Tây Nguyên, 1993

8

Hoàng Hữu Bình

Quá trình khai thác các tiềm năng thiên nhiên ở các dân tộc miền núi phía Bắc, 1994

9

Vũ Thị Hồng

Nghiên cứu Nhân chủng học các dân tộc ở Trường Sơn - Tây Nguyên, 1996

10

Bùi Xuân Đính

Một số hương ước làng Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, 1996

11

Đoàn Đình Thi

Thuỷ nông trong sự nghiệp lấn biển ở Tiền Hải Thái Bình, 1997

12

Trần Văn Bình

Người Xinh mun ở Việt Nam - Vấn đề giao tiếp văn hoá, 1999

13

Vi Văn An

Thiết chế bản mường  truyền thống của người Thái ở miền tây Nghệ An, 1999

14

Mai Thanh Sơn

Văn hoá vật chất của người Phù Lá ở Việt Nam, 1999

15

Trần Văn Hà

Một số vấn đề phổ biến tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp tại 2 xã người Nùng ở Bắc Thái (1980 - 1994), 1996 

16

Vương Xuân Tình

Tập quán ăn uống của người Việt ở vùng Kinh Bắc xưa, 1999

17

Nguyễn Ngọc Thanh

Gia đình và hôn nhân của người Mường Thanh Sơn, Phú Thọ, 1999

18 Bùi Văn Thành

Lễ hội của người Việt ở Hà Bắc, 2000

19

Lý Hành Sơn

Các Nghi lễ chủ yếu trong đời người của nhóm Dao Tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn, 2001

20

Nguyễn Văn Minh

Văn hoá tinh thần của người Ve ở Việt Nam, 2001

21

Lê Văn Bé

Trang phục cổ truyền của người Nùng ở  Đông Bắc Việt Nam, 2001

22

Trần Tất Chủng

Văn hoá vật chất của dân tộc Khơ Mú ở Nghệ An, 2001

23

Nguyễn Anh Cường

Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam, 2001

24

Nguyễn Bá Thuỷ

Di dân tự do của các dân tộc Tày, Nùng, Hmông, Dao   từ Cao Bằng, Lạng Sơn vào Đắk Lắk giai đoạn 1986 – 2000, 2002

25

Phạm Văn Hiệp

Làng nghề Cúc Bồ trong cảnh quan văn hoá xứ Đông, 2003

26

Đặng Thanh Phương

Tiếp xúc ngôn ngữ Tày - Việt (Kinh) ở vùng Đông Bắc Việt Nam, 2003

27

Trần Thị Thu Thuỷ

Trang phục cổ truyền của người Hmông tỉnh Yên Bái, 2002

28

Hà Văn Linh

Tổ chức xã hội cổ truyền và những biến đổi của nó ở người Mường Thanh Sơn, Phú Thọ, 2003

29

Phạm Văn Lợi

Nhà ở của người Triêng ở Việt Nam, 2004

30

Đặng Thị Hoa

Tri thức địa phương về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của người Hmông ở Hoà Bình, 2004

31

Ma Ngọc Dung

Truyền thống và biến đổi trong tập quán ăn uống của người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam, 2005

32

Phạm Văn Tuấn

Cơ cấu xã hội truyền thống của làng Việt ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, 2005

33

Nguyễn Thị Quế Loan

Tập quán ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, 2006

34

Hoàng Văn Páo

Lễ hội Lồng Thồng của người Tày tỉnh Lạng Sơn, 2009

35

Đậu Tuấn Nam

Di dân tự do của người Hmông ở miền Tây Thanh Hoá và Nghệ An hiện nay, 2009

36

Lương Thị Thu Hằng

Quản  lý cộng đồng về đất đai của người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam, 2010

37

Phạm Thị Kim Oanh

Hôn nhân và gia đình của người Thái ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, 2010

38

Hoàng Minh Lợi

Văn hoá vật chất của dân tộc Nhật Bản ở Shizuoka, 2010

39

Võ Mai Phương

Trang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam, 2010

 

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung đang được cập nhật