Tìm kiếm sách
Tiêu đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2023
Số trang: 130
ISSN 0866-7632
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 1030
ISBN: 9786043086751
Tác giả:
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 124
Tác giả: TS. Lý Hành Sơn
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 614
Tác giả:
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 117
Tác giả: Hoàng Phương Mai
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 291
ISBN: 9786043085174
Tác giả:
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 116
Tác giả: Bùi Văn Đạo
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm.
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 438
ISBN: 9786043082685
Tác giả: nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 113
Tác giả: PGS.TS. Bùi Minh Đạo
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 958
ISBN: 9786043082654