Tìm kiếm sách
Tiêu đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 1
Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam là chủ đề có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà dân tộc học, nhân học Việt Nam và nước ngoài. Trong vài thập kỷ gần đây, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những khía cạnh sắc màu của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu về những cuốn giáo trình chuyên ngành nhân học nói chung và về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng là cần thiết. Cuốn giáo trình dành cho bậc sau đại học “Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam” do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn đã góp phần cung cấp cho người học, bạn đọc những kiến thức hữu ích liên quan đến chủ đề này.
Tác giả: PGS.TS. Vương Xuân Tình
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Số trang: 270
Trong khoảng 3 thập kỷ trở lại đây, vai trò của văn hóa ngày càng được đề cao. Việt Nam coi văn hóa là một trong năm trụ cột của phát triển bền vững (bốn trụ cột khác là tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, giữ gìn nguồn tài nguyên và môi trường, ổn định chính trị), văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.
Tác giả: Ngô Thị Phương Lan
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 1
Phương thức mưu sinh của người nông dân trong một bối cảnh đổi thay năng động đầy thử thách trước khung cảnh thị trường hóa, toàn cầu hóa đã và đang hấp dẫn sự quan tâm của giới nhân học. Một nghiên cứu nhân học đáng chú ý mới đây đã ra mắt công chúng, hướng đến làm rõ vấn đề sinh kế và phương thức mưu sinh của người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong quá trình chuyển đổi từ làm nông nghiệp trồng lúa sang nuôi tôm. Cuốn sách “Từ lúa sang tôm: hành vi giảm thiểu rủi ro và khai thác vốn xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long” của tác giả Ngô Thị Phương Lan dựa chủ yếu trên kết quả nghiên cứu bậc tiến sĩ của chị tại hai điểm nghiên cứu thuộc địa bàn hai tỉnh Long An và Cà Mau.
Tác giả: TS. Trần Hồng Yến
Kích thước:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 315
Bước vào thế kỷ XXI, nhiều nước ở châu Âu, Bắc Mỹ đã hoàn thành quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa và chuyển sang thời kỳ hậu công nghiệp. Trong gần hai thập niên trở lại đây, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam mới dần diễn ra trên quy mô rộng lớn. Tại Hà Nội, Chính phủ đã lần lượt ban hành các nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số huyện ngoại thành để thành lập các quận và chuyển một số xã của các huyện này thành phường. Trên thực tế, những tác động tích cực của quá trình này là vô cùng to lớn, song cũng không thể phủ nhận những khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra cho các làng quê này trên bước đường phát triển.
Tác giả: PGS.TS. Phạm Quang Hoan
Kích thước:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 1071
Thủy điện Sơn La là một công trình trọng điểm, đa mục tiêu, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước cũng như của các tộc người ở Tây Bắc, trong đó có các tộc người vùng lòng hồ.
Tác giả: Bùi Xuân Đính - Nguyễn Ngọc Thanh
Kích thước:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 254
Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Đính (Chủ biên)
Kích thước:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 591
Làng Bát Tràng (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) xưa nay nổi tiếng với nghề gốm sứ, đã được quan tâm nghiên cứu dưới các góc độ Sử học, Khảo cổ học và một số khoa học cận ngành, với nhiều công trình đã được công bố, song chủ yếu đề cập đến đồ gốm và nghề gốm; một số bài viết lẻ về hội làng, chợ làng... Dưới góc độ Dân tộc học/Nhân học, cuốn “Bát Tràng - Làng nghề làng văn” của nhóm tác giả do Bùi Xuân Đính làm chủ biên, được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành đã in một dấu ấn trong tập hợp các công trình nghiên cứu về làng quê này.
Tác giả: Bùi Xuân Đính và Nguyễn Ngọc Thanh
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Số trang: 1
Gần đây, quan hệ tộc người xuyên biên giới là một chủ đề nghiên cứu hấp dẫn giới dân tộc học/nhân học trong và ngoài nước. Xuất phát từ thực tiễn vùng biên giới Việt Nam đã và đang chịu tác động ở các mức độ khác nhau từ nền kinh tế của các nước láng giềng ở vùng biên giới thông qua các hoạt động mưu sinh, Viện Dân tộc học đã giới thiệu đến độc giả cuốn sách “Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới Việt Nam”, do hai tác giả Bùi Xuân Đính và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ biên. Đây là kết quả của đề tài cấp Bộ cùng tên được triển khai tại các điểm biên giới thuộc các tỉnh Lào Cai, Quảng Trị và An Giang. Nghiên cứu này hướng tới nhận diện thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các vùng biên giới, đặc biệt là các quan hệ kinh tế - xã hội xuyên biên giới và tác động của chúng đến các tộc người thiểu số. Từ đó, làm cơ sở cho việc khuyến nghị chính sách, tư vấn giải pháp giúp cho vùng biên giới phát triển bền vững và có tiềm lực để hội nhập quốc tế.
Tác giả: Vương Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh
Kích thước:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 303