Tìm kiếm sách
Tiêu đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Tác giả: Trần Thị Hồng Yến (chủ biên)
Kích thước: 14x5 x 20x5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 412
Tác giả: Bùi Minh Đạo
Kích thước: 26 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 260
Tác giả: Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (đồng chủ biên)
Kích thước: 21 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 378
Tác giả: Trần Hồng Hạnh
Kích thước: 14x5 x 20x5
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 1
Tác giả: Phạm Bích San, Vương Xuân Tình, Nguyễn Duy Dũng
Kích thước: 17 x 24 cm
Nhà xuất bản: Dân trí
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 251
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Kích thước: 21 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 515
Việc nạo phá thai sàng lọc giới tính trước sinh đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu, điều này gây ra những tranh luận về mất cân bằng giới,vấn đề y đức và sinh sản tự nhiên. Cuốn sách này là công trình dân tộc học đầu tiên nghiên cứu thực tế việc lựa chọn giới tính tại Việt Nam. Cuốn sách trình bày việc tại sao và như thế nào vấn đề nạo phá thai được thực hiện để chọn lọc giới tính cũng như việc các cá nhân cũng như các chuyên gia y tế đã bị lôi kéo vào việc làm trái phép và thực tế gây tranh luận này. Bằng việc kể những câu chuyện có thật của những người phụ nữ đã trải qua quá trình nạo phá thai, dõi theo từng giai đoạn từ việc xác định giới tính thai nhi và quyết định phá thai; đào sâu nghiên cứu những trải nghiệm của họ trong và sau qua trình đó. Cuốn sách mô tả sự bất ổn của những người phụ nữ đã phải trải qua nhiều lần nạo phá thai và tìm hiểu những tương tác của họ với những yếu tố xã hội và các cơ sở y tế tiếp tay cho việc thực hành lựa chọn giới tính.
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 1016
Cuốn sách Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay: Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia năm 2017 tập hợp 64 bài viết được lựa chọn từ 113 báo cáo tham luận gửi đến hội nghị Dân tộc học thường niên năm 2017. Hội nghị đã tập hợp được những bài viết của những nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương quan tâm đến các vấn đề dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta. Các báo cáo tham luận đã phân tích, đánh giá về những vấn đề chung và riêng trên nhiều lĩnh vực, từ các góc độ tiếp cận khác nhau.
Tác giả: PGS.TS. Vương Xuân Tình - Viện Dân tộc học
Kích thước:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 0
Trải qua 6 năm tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản, đến nay, bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” gồm 4 tập (5 quyển) do PGS.TS. Vương Xuân Tình làm Chủ biên, Viện Dân tộc học là cơ quan chủ trì và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành đã cho ra mắt tập cuối cùng. Kế hoạch xây dựng bộ sách này bắt đầu từ năm 2012; đến năm 2015, Tập 1 “Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường” (764 trang) ra đời; tiếp theo, Tập 2 “Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Ka đai” (980 trang) được xuất bản vào năm 2016; Tập 3 “Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me” (1.440 trang) - năm 2017; và Tập 4, gồm Quyển 1 “Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao và Tạng - Miến” (907 trang) và Quyển 2 “Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo” (964 trang) ra đời vào tháng 3 năm 2018.
Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 1
Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam là chủ đề có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà dân tộc học, nhân học Việt Nam và nước ngoài. Trong vài thập kỷ gần đây, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những khía cạnh sắc màu của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu về những cuốn giáo trình chuyên ngành nhân học nói chung và về đời sống tôn giáo, tín ngưỡng nói riêng là cần thiết. Cuốn giáo trình dành cho bậc sau đại học “Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam” do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh biên soạn đã góp phần cung cấp cho người học, bạn đọc những kiến thức hữu ích liên quan đến chủ đề này.