Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa góc nhìn Dân tộc học (12/03/2019)
Tác giả: Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình (đồng chủ biên)
Kích thước: 21 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 378

Biển đảo có vai trò quan trọng trên tất cả các mặt của quốc gia cũng như các địa phương có biển, cũng ảnh hưởng lớn đến các vùng đất liền. Do vậy, chính sách đối với biển đảo giữ vị trí trọng yếu đối với sự phát triển, nhất là trong bối cảnh của thế kỷ XXI - thế kỷ của kinh tế biển. Cuốn sách “Đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa: Góc nhìn dân tộc học” được xây dựng trên cơ sở Báo cáo tổng hợp đề cái cấp bộ cùng tên. Cuốn sách đã làm rõ thực trạng một số khía cạnh cơ bản về đời sống xã hội và đời sống văn hóa của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay qua các điểm nghiên cứu và các nguồn tài liệu. Cuốn sách đã chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với đời sống xã hội và văn hóa nói riêng, với sự phát triển chung của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp về vấn đề xã hội và văn hóa của ngư dân, giúp các cộng đồng ngư dân ổn định và phát triển để vươn ra làm chủ biển khơi, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh hải.