Địa chí Hoài Đức (25/06/2019)
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Kích thước: 21 x 29,7 cm
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 1
Tập I: ISBN: 978-604-77-5020-7; Số trang: 591 trang Tập II: ISBN: 978-604-57-5020-7; Số trang: 694 trang

Tập I: ISBN: 978-604-77-5020-7; Số trang: 591 trang

Tập II: ISBN: 978-604-57-5020-7; Số trang: 694 trang

Hoài Đức là một miền đất trù phú, có bề dày lịch sử hàng ngàn năm và trở thành một vành đai bao quanh phía Tây và Tây Nam của Thủ đô Hà Nội. Hoài Đức còn là mảnh đất sinh ra và nuôi đưỡng nhiều tài năng lỗi lạc, là niềm tự hào của quê hương đất nước. Ở vùng đất này còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống, nhiều phong tục tập quán sinh hoạt vật chất và tinh thần thể hiện đời sống văn hóa phong phú đẹp đẽ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong toàn cộng đồng. Các thế hệ nhân dân Hoài Đức tự hào về những truyền thống vẻ vang của quê hương mình trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đất nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Đức ngày càng cao, quy mô và sức sản xuất tăng lên rõ rệt. Với quan điểm chỉ đạo tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức góp phần giúp các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu biết về quê hương Hoài Đức, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chỉ đạo biên soạn, PGS.TS. Bùi Xuân Đính làm Tổng Chủ biên 2 tập sách Địa chí hoài Đức.

Bộ sách là một công trình khoa học rất đồ sộ, có giá trị như bộ bách khoa thư tổng hợp về huyện Hoài Đức. Bộ sách chia làm 2 tập trình bày khá toàn diện về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, truyền thống lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, những tiềm năng, thế mạnh cũng như những khó khăn, thách thức của Hoài Đức hiện này và những năm tới.