Địa chí Vĩnh Tường (25/06/2019)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Kích thước: 21 x 29,7 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 981
ISBN: 978-604-77-5020-7

Mảnh đất Vĩnh Tường nổi tiếng về truyền thống hiếu học và khoa bảng với nhiều người đỗ đạt ngạch văn, ngạch võ; trong đó có nhiều người tài, nổi danh trong lịch sử. Vĩnh Tường cũng là địa phương bảo tồn được nhiều di tích có giá trị cao về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và tâm linh được xếp hạng và công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia như đền Đuông, chùa Hoa Dương… Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương huyện Vĩnh Tường (tiền thân của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường), Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo tổ chức biên soạn, xuất bản công trình Địa chí Vĩnh Tường.

Cuốn sách là công trình khoa học quy mô, trình bày khái quát về lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị của nhân dân huyện Vĩnh Tường. Cuốn sách là nguồn tư liệu quý với những số liệu cụ thể, có độ tin cậy cao, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức tổng quát về địa phương, về thiên nhiên và con người nơi đây trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Địa chí Vĩnh Tường được cấu trúc gồm 06 phần chính và phần Phụ lục.

Phần thứ nhất: Địa lý và Dân cư

Phần thứ hai: Lịch sử

Phần thứ ba: Hệ thống chính trị

Phần thứ tư: Kinh tế

Phần thứ năm: Văn hóa xã hội

Phần thứ sáu: Các xã - thị trấn

File đính kèm