Đặc trưng văn hóa vùng (25/06/2019)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên)
Kích thước: 15 x 23 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 0

      

 

Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa “thống nhất trong đa dạng”. Tính đa dạng trong văn hóa Việt Nam càng thể hiện rõ trên nhiều phương diện và mức độ khác nhau, như đa dạng văn hóa tộc người, văn hóa vùng, văn hóa tôn giáo, văn hóa nghề nghiệp, văn hóa đô thị và nông thôn, thậm chí cả văn hóa làng và văn hóa dòng họ... Trong đó đa dạng văn hóa vùng là một biểu hiện cơ bản và dễ nhận thấy nhất.

Bằng lối tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, bộ sách Đặc trưng văn hóa vùng sẽ giúp bạn đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn hóa các vùng miền Việt Nam. Mỗi tập sách gồm 4 chương: Chương I - Đất và người; Chương II - Di tích và danh thắng; Chương III - Văn hóa ẩm thực, trang phục, nhà ở, nghề thủ công; Chương IV - Phong tục, tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian.

Bộ sách gồm 7 tập:

- Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc;

- Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc;

- Đặc trưng văn hóa vùng Đồng bằng sông Hồng;

- Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ;

- Đặc trưng văn hóa vùng Nam Trung Bộ;

- Đặc trưng văn hóa vùng Tây Nguyên;

- Đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ.