Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Kim Chung (1930-2019) (08/06/2020)
Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân ĐÍnh
Kích thước: 14,5 x20,5
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 392
ISBN: 9786049568206

Xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội gồm bốn làng cổ, được hình thành cùng với quá trình dựng nước của tổ tiên ta từ thủa các Vua Hùng. Hơn 60 năm kể từ khi hòa bình lập lại, đặc biệt là 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, nhân dân và cán bộ xã Kim chung vượt qua những khó khăn và thiếu thốn lao động quên mình để phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ và nhân dân xã Kim Chung rất tự hào với truyền thống lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng của mình. Cuốn sách Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Kim Chung (1930-2019) đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu rõ những truyền thống cách mạng của quê hương từ khi tiếp nhận ánh sáng cách mạng của Đảng. Từ đó nâng cao lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó vào công cuộc xây dựng quê hương. Cuốn sách đã nêu bật được những diễn biến chính của lịch sử cách mạng xã Kim Chung. Làm rõ nhiều mặt hoạt động của địa phương trong kháng chiến chống Pháp và xây dựng hòa bình. Cuốn sách còn nhìn nhận, đánh giá những thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc của Kim Chung từ năm 1998 đến nay. Dưới tác động của công cuộc Đổi mới theo hướng đấy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tình hình các mặt chính trị, kinh tế - xã hội của xã đã có những thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Cuốn sách cũng làm cơ sở khoa học cho việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển của xã trong những năm tiếp theo.