Quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình ở vùng cao biên giới Việt - Trung (21/09/2020)
Tác giả: Lê Minh Anh
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 242
ISBN: 9786049568688

Hiện nay trong bối cảnh đổi mới và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam thì vai trò và chức năng của quan hệ dòng họ ở cả người Việt và người dân tộc thiểu số nói chung cũng như người Nùng nói riêng đang có rất nhiều thay đổi. Sự thay đổi này được biểu hiện ở liên kết dòng họ, cơ chế vận hành trong các tổ chức dòng họ. Trong đó vai trò của quan hệ dòng họ ở đời sống xã hội vẫn rất quan trọng, nhưng chưa được quan tâm nghiên cứu thấu đáo. Cuốn sách “Quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình ở vùng cao biên giới Việt - Trung” là công trình rất tâm huyết của tác giả sau nhiều năm nghiên cứu về dòng họ của người Nùng Phàn Slình. Cuốn sách tìm hiểu cấu trúc quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Xem xét chức năng của quan hệ dòng họ đối với đời sống cá nhân, gia đình và sự liên kết cộng đồng tộc người hiện nay. Tìm hiểu vai trò của quan hệ dòng họ và đề xuất khuyến nghị nhằm phát huy yếu tố tích cực, giảm thiểu yếu tố tiêu cực của quan hệ dòng họ ở người Nùng Phàn Slình trong xây dựng nông thôn mới. Để có cái nhìn toàn diện hơn về sự biến đổi trong quan hệ dòng họ của người Nùng Phàn Slình ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tác giả tập trung nghiên cứu mối quan hệ dòng họ đang diễn ra hiện nay và trong một số trường hợp, có so sánh với thời kỳ trước khi tiến hành công cuộc Đổi mới (1986).