Tri thức tộc người trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người Kinh và người Khơ-me ở tỉnh Cà Mau (21/09/2020)
Tác giả: Nguyễn Công Thảo
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 274
ISBN: 9786049568565

Cà Mau là một trong những tỉnh đã, đang và sẽ phải chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu. Do địa hình thấp so với mặt nước biển, với nhiều kênh rạch và các cửa sông thông ra biển, Cà Mau được dự báo chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề khi mực nước biển dâng. Thực trạng này đã, đang và sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực cho hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân trong tỉnh. Chính vì vậy việc kế thừa tri thức của người dân là vô cùng cần thiết góp phần giúp quá trình thích ứng với BĐKH hiệu quả và bền vững hơn. Cuốn sách Tri thức tộc người trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người Kinh và người Khơ-me ở tỉnh Cà Mau là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ Tri thức tộc người trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu của người Kinh và Khơ-me ở tỉnh Cà Mau do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, thực hiện trong vòng hai năm (2017-2018). Cuốn sách đã tập trung xem xét cách thức người Kinh và người Khơ-me đã vận dụng tri thức, kinh nghiệm dân gian của mình để hạn chế tác động tiêu cực từ quá trình BĐKH với hoạt động sinh kế cũng như trong đời sống; quá trình ứng phó của tộc người nào hiệu quả và bền vững hơn; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt trong quá trình ứng phó ấy. Cuốn sách hy vọng sẽ đưa ra một cách tiếp cận mới, bổ sung cho những cách tiếp cận hiện nay về BĐKH.