Hành trình Dân tộc học (11/07/2022)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 831
ISBN: 9786043086928

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh đã gắn bó với Viện Dân tộc học từ năm 1985 đến nay. Ngay từ những ngày đầu, PGS. Nguyễn Ngọc Thanh đã chọn tộc người Mường làm hướng nghiên cứu lâu dài. Ngoài ra, PGS còn quan tâm sâu tới vấn đề thiết chế xã hội của một số tộc người thiểu số khác ở miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cuốn sách “Hành trình dân tộc học” nhằm tổng kết quá trình nghiên cứu của tác giả trước khi nghỉ hưu sau một chặng đường dài cống hiến cho khoa học. Nội dung chính của cuốn sách gồm 3 phần, tập hợp 40 bài nghiên cứu đã được công bố từ năm 1988 đến năm 2020, một số ít công bố lần đầu. Các bài viết được sắp xếp theo các nhóm vấn đề, gồm: những vấn đề tộc người và văn hóa tộc người; những vấn đề xã hội tộc người; và những vấn đề về chính sách bảo tồn và phát triển tộc người. Phần cuối của cuốn sách là giới thiệu vài nét về tác giả, thư mục các công trình nghiên cứu và phụ lục ảnh.

Cuốn sách này cho bạn đọc thấy một số lượng công trình nghiên cứu vô cùng đồ sộ và quý giá của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh - một chuyên gia dân tộc học/nhân học vốn luôn tâm huyết và say mê với sự nghiệp nghiên cứu.

File đính kèm