Đường sắt cao tốc: Xác định tương đối chính xác hiệu quả

23/11/2010

- Thông báo với ĐBQH việc Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản nghiên cứu khả thi một số tuyến đường sắt cao tốc, Bộ trưởng GTVT cho hay việc lập dự án nghiên cứu khả thi nhằm làm rõ hơn những vấn đề mà Quốc hội đang quan tâm mà báo cáo tiền khả thi trước đây, với khuôn khổ hạn hẹp, chưa đề cập tới hoặc chưa làm rõ.

 

 

Được Thủ tướng ủy quyền, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Hồ Nghĩa Dũng trả lời bằng văn bản, dẫn lại kết luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vừa qua về nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc.

Theo đó, Quốc hội đã đánh giá “dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM là dự án rất lớn, có mối quan hệ, tác động nhiều mặt, được cử tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Với tinh thần trách nhiệm cao, trên cơ sở các báo cáo và tờ trình của Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cân nhắc toàn diện các mặt một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, thận trọng dự án đường sắt cao tốc, giao Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể về giao thông trong cả nước cũng như từng vùng, hệ thống giao thông Bắc - Nam”.

Bộ trưởng cho hay, do báo cáo tiền khả thi chưa cung cấp được những thông tin, cơ sở cần thiết để Quốc hội quyết định về chủ trương đầu tư, gần đây, Chính phủ đã “đồng ý về nguyên tắc việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật (vốn ODA không hoàn lại) của Chính phủ Nhật Bản để nghiên cứu khả thi một số đoạn tuyến đường sắt cao tốc”.

 

Mục đích sử dụng khoản hỗ trợ không hoàn lại của nhà tài trợ là để lập dự án nghiên cứu khả thi, nhằm làm rõ hơn những vấn đề mà Quốc hội đang quan tâm mà báo cáo tiền khả thi trước đây, với khuôn khổ hạn hẹp, chưa đề cập tới hoặc chưa làm rõ được.

Cùng với đó, nghiên cứu này cung cấp thêm nhiều thông tin, phương án triển khai khả thi đối với kế hoạch xây dựng đường sắt ở Việt Nam trong tương lai. Nghiên cứu cũng sẽ đề cập sâu hơn tới giải pháp công nghệ, xác định tương đối chính xác về hiệu quả kinh tế, về đánh giá tác động môi trường, tác động kinh tế - xã hội…”, Bộ trưởng cho hay.

Liên quan đến dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 trình Đại hội Đảng có đề cập đến việc phát triển đường sắt cao tốc, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải cho rằng nội dung đó phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị cũng như Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
 


L.Thư


Các tin đã đưa ngày: