Hội thảo “Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển Công viên Địa chất ở một số khu vực Đông Bắc Việt Nam” tại Hà Giang

28/09/2012

Trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt - Bỉ “Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển công viên địa chất ở một số khu vực Đông Bắc Việt Nam”. Trong 2 ngày 9, 10 tháng 1 năm 2008, Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với Viện Dân tộc học (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang và các đối tác Bỉ (Đại học Leuven, Đại học VUB, Đại học Antwerp và Sở Địa chất Bỉ) đã  tổ chức.

Ngoài các cán bộ nghiên cứu của Dự án, có hơn 60 đại biểu từ các cơ quan tham dự.

Trong Hội thảo, 13 báo cáo được trình bày và thảo luận sôi nổi. Bên cạnh đó, Hội thảo đã dành thời gian để thảo luận nhóm về các tiêu chí, giá trị và triển vọng xây dựng công viên địa chất tại khu vực cao nguyên đá vôi Đồng Văn – Mèo Vạc.

Sau khi kết thúc Hội thảo, đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Dân tộc học cùng với GS. Danny Wildermeersch (Đại học Leuven - Bỉ) có buổi làm việc với Sở văn hoá Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Thương Mại tỉnh Hà Giang và thực hiện chuyến khảo sát thực địa sơ bộ tại huyện Quản Bạ trong 2 ngày. Chuyến khảo sát đã thu được nhiều thông tin hữu ích.Các tin đã đưa ngày: