Đề tài/Nhiệm vụ cấp cơ sở của Viện Dân tộc học giai đoạn 2001 đến nay

09/04/2021

1

Những quan hệ kinh tế – xã hội của ngư­ời Kinh ở xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu

TS. Tạ Long

2000-2001

2

Dân tộc Cơ Lao ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi

TS. Phạm Quang Hoan

2001-2002

3

Văn hoá vật chất của ngư­ời Thái ở Yên Châu (phần I)

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2001

4

Truyền thống và biến đổi trong quan hệ dòng họ hôn nhân của ngư­ời Hmông Hoa ở Tây Bắc hiện nay (nghiên cứu tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Ths. Quách Thị Oanh

2001

5

Tình hình kinh tế nông nghiệp của ngư­ời Thái ở Điện Biên

NCV. Lư­ơng Thu Hằng

2001

6

Hoạt động kinh tế của ngư­ời Khơmú ở bản Co Chai, xã Hát  Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

NCV. Đặng Minh Ngọc

2001

7

Nhà cửa của các dân tộc ở Việt Nam đặc trưng và mối quan hệ

TS. Vư­ơng Xuân Tình

2001

8

Về sự phân tầng xã hội tại hai xã người Dao và Sán Chay ở Sơn Động, Bắc Giang

TS. Trần Hà

2001-2002

9

Biến đổi Lạc Việt – Hoa – Việt trong các thiết chế chính trị thời Bắc thuộc

TS. Phạm Đăng Hiến

2001

10

Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thế Huệ

2001

11

Làng khoa bảng Đông Ngạc

TS. Bùi Xuân Đính

2000-2001

12

Giáo dục vị thành niên ngư­ời Chăm ở tỉnh Ninh Thuận

NCV. Đoàn Việt

2001

13

Vai trò của người phụ nữ Khơ me trong xoá đói giảm nghèo ở xã Hoà Lợi, Châu Thành, Trà Vinh

NCV. Vũ Đình Mư­ời

2001

14

Một số nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và đàp tạo ở Viện Dân tộc học

CN. Nguyễn Thị Song Hà

2001

15

Biến đổi gia đình truyền thống ở xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá

CN. Trịnh Thị Lan

2001

16

Sở hữu truyền thống ở một làng Chăm Ninh Thuận

CN. Lê Trần Quyên

2001

17

Chiến lược thích nghi của người Hmông với kinh tế thị trường

TS. Nguyễn Văn Thắng

2001 - 2002

18

Những kiểu mẫu của di chuyển lao động theo mùa vụ ở làng Đông Ngạc

CN. Nguyễn Thị Thanh Bình

2001

19

Thực trạng nghèo đói của người Nùng ở xã Linh Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 1

CN. Lê Minh Anh

2001

20

Hôn nhân gia đình hỗn hợp ở ngư­ời Chăm và ngư­ời Khơme

TS. Đoàn Đình Thi

2001

21

Ngư­ời Cơho ở Lâm Đồng

TS. Vũ Thị Hồng

2001 - 2002

22

Kiểm kê vốn tài sản của Thư viện Dân tộc học

Nguyễn Thị Hồng Nhị

2001

23

Khái quát về dân số, dân cư­ văn hoá tín ngư­ỡng và thiết chế xã hội truyền thống các dân tộc thiểu số

TS. Phạm Đăng Hiến

2002

24

Dân tộc Cơ Lao ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi

TS. Phạm Quang Hoan

2002

25

Ng­ười Cơho ở Việt Nam

TS. Vũ Thị Hồng

2001-2002

26

Làng khoa bảng La Cả

TS. Bùi Xuân Đính

2002

27

Một số vấn đề về phân tầng xã hội ngư­ời Dao và Sán Chay huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang

TS. Trần Văn Hà

2001-2002

28

Làng nghề cá biển xã Ng­ư Lộc, huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá

CN. Trịnh Thị Lan

2002

29

T­ương quan dân số – sinh thái ở xã Mư­ờng Phăng huyện Điện Biên sáu thập niên vừa qua

TS. Tạ Long, TS. Ngô Thị Chính

2001-2002

30

Chiến lược thích nghi của ngư­ời Hmông với kinh tế thị trư­ờng

TS. Nguyễn Văn Thắng

2001-2002

31

Văn hoá vật chất của ngư­ời Thái ở Yên Châu

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2002-2003

32

Về một phiên chợ ngoại thành Hà nội

CN. Nguyễn Công Thảo

2002

33

Văn hoá vật chất các dân tộc ở Việt Nam

TS. Vư­ơng Xuân Tình

2002

34

Gia đình và biến đổi của ngư­ời Thái ở Điện Biên

CN. L­ương Thu Hằng

2002-2003

35

Ảnh hư­ởng của các yếu tố truyền thống trong quản lý và sử dụng đất canh tác nông nghiệp của hộ gia đình ngư­ời M­ường hiện nay tại xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Ths. Quách Thị Oanh

2002

36

Hôn nhân hỗn hợp dân tộc Khơme, Chăm

TS. Đoàn Đình Thi

2001-2002

37

Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thế Huệ

2002

38

Xử lý phiếu Th­ư viện

CN. Nguyễn Thị Lợi

2002

39

Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em ở người Dao xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

2002

40

Vai trò của ngư­ời con gái út trong việc thừa kế ở ngư­ời Chăm tỉnh Ninh Thuận

Lê Trần Quyên

2002

41

Hiện tượng song ngữ và giao lưu văn hoá Tày - Việt ở huyện Tràng Định

CN. Đặng Thanh Phương

2002

42

Phát triển kinh tế chăn nuôi hiệu quả và tác động đến môi trường tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

CN. Đoàn Việt

2002

43

Bước đầu khảo sát hiện tượng di dân miền Bắc Việt Nam

CN. Nguyễn Thị Thanh Bình

2002

44

Lễ cưới của người Cao Lan huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang

CN. Nguyễn Thị Song Hà

2002

45

Người La Chí ở Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2003

46

Một số vấn đề về dân số, môi trư­ờng và chăm sóc sức khoẻ ngư­ời Hmông ở xã Mường Phăng huyện Điện Biên

TS. Đào Huy Khuê

2003-2004

47

Ngư­ời Bana ở xã Kon Thụp huyện Mang Kang tỉnh Gia Lai

TS. Bùi Văn Đạo

2003-2003

48

Sự thay đổi tôn giáo và ảnh hưởng của nó ở người Hmông xã Hầu Thào, Sa Pa

TS. Nguyễn Văn Thắng

2003-2004

49

Thực trạng nghèo đói của dân tộc Khơ mú ở xã Chiềng Lương, Mai Sơn, tỉnh Sơn La

TS. Trần Văn Hà

2003-2003

50

Một số khía cạnh xã hội của các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS. Ngô Thị Chính

2003-2004

51

Sự phát triển của làng nghề La Phù (phần lịch sử hình thành)

TS. Tạ Long

2003-2005

52

Làng khoa bảng Hạ Yên Quyết

TS. Bùi Xuân Đính

2003-2004

53

Chyên khảo một làng Việt ở Đông Anh

Nguyễn Công Thảo

2003

54

Tìm hiểu các giá trị văn hoá của một số dân tộc ở Hoà Bình

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2003-2005

55

Sự phát triển của tiểu thủ công nghiệp và tác động của nó tới kinh tế – xã hội ở xã La Phù huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây trong thời kỳ mở cửa

Trần Thị Hồng Yến

2003

56

Gia đình và biến đổi gia đình của ngư­ời Thái ở Điện Biên Lai Châu trong thời điểm hiện nay

Th.S Lư­ơng Thu Hằng

2002-2003

57

Thực trạng chăm sóc sức khoẻ của người Hmông ở Thái Nguyên

TS. Vũ Thị Hồng

2003

58

Thực trạng giáo dục ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

CN. Đặng Thanh Phương

 

59

Phong tục tập quán của ngư­ời Chăm ở Việt Nam (Lệ tục liên quan đến chu kỳ vòng đời)

TS. Đoàn Đình Thi

2003

60

Thờ cúng tại gia đình của ngư­ời Hoa

TS. Phạm Đăng Hiến

2003

61

Lễ hội đền Sòng

Trịnh Thị Lan

2003

62

Trang phục của các tộc ng­ười ở Việt Nam

TS. Vư­ơng Xuân Tình

2003

63

Văn hoá của người Mường huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình

TS. Hoàng Hữu Bình

2003-2004

64

Tình hình kinh tế - xã hội của người Hmông ở xã Pà Cò từ 1995 đến nay

CN. Đặng Thị Hoa

2003

65

Phục chế và nhân bản tài liệu dịch

Nguyễn Thị Hồng Nhị

2003

66

Dân tộc Ba na huyện Kon Rây, tỉnh Kon Tum

TS. Bùi Văn Đạo

2004

67

Sự phát triển của làng nghề La Phù

TS. Tạ Long

2003-2005

68

Làng khoa bảng Tam Sơn

TS. Bùi Xuân Đính

2003-2005

69

Tìm hiểu các giá trị văn hoá xã hội (phần 2) của các dân tộc Mường, Thái, Hmông, Dao ở tỉnh Hoà Bình

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2003-2005

70

Văn hoá người Mường huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình

TS. Hoàng Hữu Bình

2003-2004

71

Sự thay đổi tôn giáo và ảnh hưởng của nó ở xã Hầu Thảo, Sa Pa, Lào Cai

TS. Nguyễn Văn Thắng

2004

72

Môi trường và giáo dục ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên: Nhìn từ góc độ phát triển

CN. Đặng Thanh Phương

2004

73

Người Dao Quần Chẹt ở tỉnh Vĩnh Phúc

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2004

74

Một số khía cạnh xã hội của người Chăm Hồi giáo chính thống ở An Giang

TS. Ngô Thị Chính

2003-2004

75

Môi trường, dân số và sức khoẻ người Hmông ở Mường Phăng, Điện Biên

TS. Đào Huy Khuê

2003-2004

76

Tìm hiểu hôn nhân và gia đình của người Dao ở xã Yên Lãng

TS. Vũ Thị Hồng

2004

77

Đổi mới kinh tế và tăng cường lễ nghi tại 2 làng người Dao ở tỉnh Quảng Ninh

TS. Trần Văn Hà

2004

78

Canh tác nương rẫy của người Khơ Mú

CN. Đặng Minh Ngọc

2004

79

Biến đổi về xã hội và văn hoá của người Mường tỉnh Hoà Bình dưới tác động của kinh tế thị trường

TS. Vương Xuân Tình

2004

80

Tổ chức không gian cư trú của người Mường tại xóm Khú, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

CN. Tạ Hữu Dực

2004

81

Phong tục tập quán dân tộc Chăm ở Việt Nam (Lễ tục liên quan đến cộng đồng)

TS. Đoàn Đình Thi

2004

82

Văn hoá vật chất của người Dao Quần Chẹt

CN. Trần Thu Hiếu

2004

83

Hôn nhân người Nùng Cháo ở Bảo Lâm

CN. Lê Thu Hường

2004

84

Hôn nhân và gia đình của người Rơ Ngao ở xã Ngọc Bay, Kon Tum

CN. Bùi Thị Lan

2004

85

Xây dựng Website của Viện Dân tộc học

KS. Lê Phạm Minh Quí

2004

86

Tiếp cận và sử dụng thuốc y học cổ truyền của người Mường ở Hà Tây

CN. Nguyễn Bảo Đồng

2004

87

Hôn nhân người Chăm Hồi Giáo và một số biến đổi

CN. Đoàn Việt

2004

88

Phục chế tài liệu dịch

CN. Nguyễn Thị Lợi

2004

89

In phiếu thư mục

Th.S. Nguyễn Thị Hồng Nhị

2004

90

Sưu tầm bái báo chuyên ngành dân tộc học

CN. Hoàng Văn Lợi

2004

91

Làng khoa bảng Kim Đôi

TS. Bùi Xuân Đính

2003-2005

92

Sự phát triển làng nghề La Phù

TS. Tạ Long

2003-2005

93

Văn hoá tinh thần của người Mường, Thái, Hmông Đen ở Hoà Bình

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2003-2005

94

Người Lô Lô ở Việt Nam

TS. Đào Huy Khuê

2005

95

Một số khía cạnh xã hội của người Chăm ở Ninh thuận và Bình Thuận

TS. Ngô Thị Chính

2005

96

Tình hình sử dụng và quản lý đất đai hiện nay của một số dân tộc ít người ở Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc

TS. Thu Nhung Mlô

2005-2006

97

Dân tộc Ba na ở Việt Nam

TS. Bùi Văn Đạo

2005

98

Sự phân chia trong nội bộ người Hmông

TS. Nguyễn Văn Thắng

2005

99

Tác động của đô thị hoá đến sự biến đổi kinh tế-xã hội ở một số tộc người vùng miền núi phía Bắc, 1986 - 2004

TS. Vương Xuân Tình và TS. Trần Văn Hà

2005-2006

100

Y học cổ truyền của người Dao ở xã Ba Vì, Hà Tây

TS. Vũ Thị Hồng

2005

101

Văn hoá của người Dao Quần Chẹt ở Trung du Bắc Bộ - Truyền thống và biến đổi

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2005

102

Dân tộc Tày, Nùng ở Bắc Giang

TS. Đoàn Đình Thi

2005

103

Tri thức địa phương trong khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường của người Mường ở huyện Kim Bôi, Hoà Bình

TS. Hoàng Hữu Bình

2005

104

Chất lượng giáo dục và một vài thông số liên quan đến chất lượng giáo dục

Th.S. Nguyễn Công Thảo

2005

105

Dân số và phát triển các dân tộc xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

TS. Nguyễn Thế Huệ

2005

106

Xây dựng Website của Viện Dân tộc học

KS. Lê Phạm Minh Quí

2005

107

Làm mới phiếu thư mục

Th.S. Nguyễn Thị Hồng Nhị

2005

108

Làng nghề thủ công ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây - truyền thống và biến đổi

TS. Bùi Xuân Đính

2006

109

Di dân tự do của người Kinh vào tỉnh Đắk Lắk

TS. Tạ Long

2006

110

Sự biến đổi đời sống văn hoá dân tộc Tày ở xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn dưới tác động của kinh tế biên mậu

TS. Đặng Thanh Phương

2006

111

Đi làm ăn xa ở người Chăm xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và tác động của nó tới đời sống kinh tế

CN. Đoàn Việt

2006

112

Tình hình sử dụng và quản lý đất đai hiện nay của một số dân tộc ít người ở Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc

TS. Thu Nhung Mlô

2006

113

Dân tộc Kháng ở Việt Nam: Truyền thống và đổi mới

TS. Trần Văn Bình

2006

114

Văn hoá người Pà Thẻn ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi

TS. Lý Hành Sơn

2006

115

ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo tới cách ứng xử với ốm đau bệnh tật của người Hmông ở xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

TS. Nguyễn Văn Thắng

2006

116

Biến động dân số và ảnh hưởng của nó đến đời sống của người dân xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

TS. Đặng Thị Hoa

2006

117

Tác động của đô thị hoá đến sự biến đổi kinh tế-xã hội ở một số tộc người vùng miền núi phía Bắc, 1986 - 2004

TS. Vương Xuân Tình và TS. Trần Văn Hà

2006

118

Văn hoá của người Thái ở khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2006

119

Sự biến đổi thành phần tham dự và cơ chế tự quản sinh hoạt tín ngưỡng tại Đền Sòng trong điều kiện đô thị hoá ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

TS. Phạm Đăng Hiến

2006

120

Y học cổ truyền của người Dao ở Lào Cai qua nghiên cứu điểm

TS. Vũ Thị Hồng

2006

121

Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2006

122

Makét ảnh một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam

TS. Đoàn Đình Thi

2006

123

Y học cổ truyền của người Dao và người Mường ở xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

CN. Nguyễn Bảo Đồng

2006

124

Một số vấn đề về cái gọi là "nhà nước đề ga" và "tin lành đề ga" ở Tây Nguyên hiện nay (qua nghiên cứu thư tịch)

TS. Nguyễn Văn Minh

2006

125

Làm mới phiếu thư mục Tạp chí Dân tộc học và Tư liệu Dân tộc học

Th.S. Nguyễn Thị Hồng Nhị

2006

126

Làng nghề thủ công ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây – biến đổi trong điều kiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2007

127

Dân tộc Kháng ở Việt Nam: Truyền thống và đổi mới

TS. Đặng Thị Hoa

2007

128

Văn hoá người Pà Thẻn ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi

TS. Lý Hành Sơn

2007

129

Làng nghề thủ công ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây – biến đổi trong điều kiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2007

130

Dân tộc Kháng ở Việt Nam: Truyền thống và đổi mới

TS. Đặng Thị Hoa

2007

131

Văn hoá người Pà Thẻn ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi

TS. Lý Hành Sơn

2007

132

Nghiên cứu so sánh về quản lý và sử dụng đất đai của người Thái huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

Th.S. Lương Thu Hằng

2007

133

Tác động của đô thị hoá đến biến đổi kinh tế-xã hội ở một số tộc người vùng miền núi phía Bắc, 1986 - 2006

TS. Vương Xuân Tình

TS. Trần Văn Hà

2007

134

Văn hoá của người Thái ở khu tái định cư  Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

2007

135

Biến tôn giáo tín ngưỡng và những tác động của nó đến đời sống của người Dao ở Hà Giang (Qua nghiên cứu điểm)

TS. Phạm Đăng Hiến và TS. Nguyễn Văn Minh

2007

136

Các giá trị y học cổ truyền của người Dao ở Đông Bắc Việt Nam trong xã hội đương đại

CN. Nguyễn Bảo Đồng

2007

137

Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2007

138

Di dân tự do của người Kinh vào tỉnh Đắk Lắk

TS. Tạ Long

2007

139

Xây dựng hệ thống dữ liệu ảnh dân tộc học

TS. Đoàn Đình Thi

2007

140

Làng nghề thủ công ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây – biến đổi trong điều kiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2008

141

Dân tộc Kháng ở Việt Nam: Truyền thống và đổi mới

TS. Đặng Thị Hoa

2008

142

Người Dao Quần Trắng ở Việt Nam

TS. Lý Hành Sơn

2008

143

Quản lý và sử dụng đất đai của người Thái huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Th.S. Lương Thu Hằng

2008

144

Những biến đổi về văn hóa phi vật thể của người Tày ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

TS. Trần Hồng Hạnh

2008

145

Văn hoá của người Thái Đen ở khu tái định cư  Mường Trùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Th.s. Trần Mai Lan

2008

146

Biến tôn giáo tín ngưỡng và những tác động của nó đến đời sống của người Dao ở Hà Giang (Qua nghiên cứu điểm)

TS. Phạm Đăng Hiến và TS. Nguyễn Văn Minh

2008

147

Các giá trị y học cổ truyền của người Dao ở Đông Bắc Việt Nam trong xã hội đương đại

CN. Nguyễn Bảo Đồng

2008

148

Tri thức địa phương của người Mường trong sử dụng và quản lý tài nguyên

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2008

149

Di dân tự do của người Kinh vào tỉnh Đắk Lắk

TS. Tạ Long

2008

150

Xây dựng hệ thống dữ liệu ảnh dân tộc học

TS. Đoàn Đình Thi

2008

151

Làng nghề thủ công ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây – biến đổi trong điều kiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2008

152

Dân tộc Kháng ở Việt Nam: Truyền thống và đổi mới

TS. Đặng Thị Hoa

2008

153

Người Dao Quần Trắng ở Việt Nam

TS. Lý Hành Sơn

2008

154

Những biến đổi về văn hóa phi vật thể của người Tày ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

TS. Trần Hồng Hạnh

2008

155

Văn hoá của người Thái Đen ở khu tái định cư  Mường Trùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Th.s. Trần Mai Lan

2008

156

Văn hóa tinh thần của người Lô Lô ở tỉnh Cao Bằng

TS. Phạm Đăng Hiến và TS. Nguyễn Văn Minh

2008

157

Các giá trị y học cổ truyền của người Dao ở Đông Bắc Việt Nam trong xã hội đương đại

CN. Nguyễn Bảo Đồng

2008

158

Tổ chức làng bản và vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng người Hmông Trắng ở Sơn La

TS. Nguyễn Ngọc Thanh và CN. Hồ Ly Giang

2008

159

Biến đổi cơ cấu và chức năng gia đình của dân tộc Tày tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

CN. Tạ Hữu Dực

2008

160

Hôn nhân của người Nùng Cháo ở xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

CN. Lê Thị Hường

2008

161

Xử lý và hoàn thiện kho tư liệu ảnh, phim Dân tộc học

TS. Đoàn Đình Thi và Th.s. Nguyễn Thị Hồng Nhị

2008

162

Nghiên cứu cơ bản dân tộc Bố Y và Pu Péo

TS. Lê Hải Đăng và Ths. Trần Hồng Thu

2013

163

Làng người Tày ở Lạng Sơn (Chi đoàn)

PGS. TS. Vương Xuân Tình và Ths. Phạm Quang Linh

2013

164

Những xu hướng phát triển và biến đổi của  các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường từ 1979 đến nay (Việt, Mường, Thổ, Chứt)

PGS. Bùi Xuân Đính

2013

165

Vai trò của các dân tộc Tày và Ngái với đô thị hóa ở hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2013

166

Sự thích ứng với môi trường của dân tộc La Chí ở tỉnh Hà Giang

Ths. Nguyễn Công Thảo

2013

167

Thực trạng dân số của người Lào ở tỉnh Điện Biên

TS. Đào Quang Vinh

2013

168

Ảnh hưởng của tôn giáo tín ngưỡng đến quản lý, bảo vệ rừng của người Mường

Ths. Quách Thị Oanh

2013

169

Quan hệ tộc người qua buôn bán của người Giáy ở tỉnh Lào Cai

CN. Tạ Thị Tâm

2013

170

Tổng quan về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái và Ka đai, Hmông-Dao, Hán-Tạng, Malayo-Polynedien và Môn-Khơ me

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2013

171

Biến đổi kinh tế-xã hội của dân tộc Ơ-đu (1980-2014)

PGS.TS. Bùi Xuân Đính và HVCH. Tạ Thị Tâm

2014

172

Làng của người Tày ở Lạng Sơn trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập (Những vấn đề về kinh tế, xã hội)

Ths. Phạm Quang Linh và Ths. Phạm Thị Thu Hà

2014

173

Biến đổi kinh tế-xã hội của dân tộc Mảng (1980-2014)

TS. Trần Thị Hồng Yến và NCS. Trịnh Thị Lan

2014

174

Biến đổi kinh tế-xã hội của dân tộc Mạ (1980-2014)

Ths. Đoàn Việt và Ths. Lê Trần Quyên

2014

175

Biến đổi kinh tế-xã hội của dân tộc Mnông (1980-2014)

Ths. Hoàng Thị Lê Thảo

2014

176

Biến đổi kinh tế-xã hội của dân tộc Tà-ôi (1980-2014)

Ths. Vũ Đình Mười

2014

177

Biến đổi kinh tế-xã hội của dân tộc Xơ-đăng (1980-2014)

TS. Lê Hải Đăng và Ths. Hoàng Phương Mai

2014

178

Biến đổi kinh tế-xã hội của dân tộc Bru-Vân Kiều (1980-2014)

TS. Bùi Thị Bích Lan

2014

179

Tổng quan về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2014

180

Ứng xử của người Sán Dìu ở tỉnh Tuyên Quang trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

NCS. Nguyễn Thẩm Thu Hà

2014

181

Hiện trạng cảnh quan, điều kiện môi trường và xu thế sử dụng đất đai khu vực phía Nam tỉnh Thái Bình

NCS. Phạm Thị Cẩm Vân

2014

182

Biến đổi kinh tế - xã hội của dân tộc Ngái (1980 -2014)

NCV.  Lê Thị Thoả

2015

183

Biến đổi kinh tế xã hội của dân tộc Cống (1980 -2014)

ThS. Hoàng Thị Lê Thảo

2015

184

Biến đổi kinh tế - xã hội của dân tộc Si La (1980 -2014)

TS. Trần Thị Mai Lan

2015

185

Biến đổi văn hóa xã hội của dân tộc La Hủ (1980 -2014)

NCV. Tạ Hữu Dực

2015

186

Biến đổi kinh tế- xã hội của dân tộc Chu-ru (1980 -2014)

ThS. Đoàn Việt

2015

187

Biến đổi kinh tế- xã hội của dân tộc Raglai (1980 -2014)

ThS.Vũ Đình Mười

2015

188

Tổng quan về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao và Hán Tạng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2015

189

Tổng mục lục các công trình nghiên cứu về dân tộc Hmông và dân tộc Dao

ThS. Vũ Thị Lê

2015

190

Vai trò của hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trong đời sống của dân vạn chài sông Lô ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

NCV. Nguyễn Thị Tám

2015

191

Hoạt động trồng trọt của người Thái tái định cư di vén huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La

ThS. Phạm Quang Linh

2015

192

Một số nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

NCV. Trịnh Thị Lan

2015

193

Sử dụng đất của người Thái tái định cư bản Bỉa (xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La)

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cộng đồng

2016

194

Trồng trọt của người Cơ- tu  ở xã Tà- Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sau tái định cư.

Phòng NC các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ- me

2016

195

Tác động của chính sách dân tộc đối với công nhân và dân tộc thiểu số trong điều kiện công nghiệp hóa (Nghiên cứu trường hợp Công ty Đầu tư phát triển Lam Sơn - Như Xuân, LASUCO Thanh Hóa)

Phòng Nghiên cứu lý luận và chính sách dân tộc

2016

196

Sự chuyển đổi sinh kế của người Gia-rai từ 1986 - 2016 qua nghiên cứu trường hợp tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Phòng NC các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Mã – Lai Đa Đảo

2016

197

Vấn đề ô nhiễm môi trường ở một xã thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: từ nhận thức, thái độ, đến hành vi

Phòng Nhân học môi trường

2016

198

Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phòng Nhân học môi trường

2016

199

Quan hệ tộc người của nhóm Tu Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Phòng NC các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Ka Đai

2016

200

Biến đổi kinh tế - xã hội của tộc người Hmông ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Phòng NC các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao và Hán Tạng

2016

201

Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của nhóm phụ nữ dân tộc Nùng lao động xuyên biên giới: Nghiên cứu ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Phòng Nhân học Y tế và Dân số

2016

202

Chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ vùng ven biển ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Phòng Nhân học Y tế và Dân số

2016

203

Nghiên cứu tổng quan trang phục các dân tộc thiểu số thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường

Phòng Thông tin-Tư liệu-Thư viện

2016

204

Hoạt động kinh tế xuyên biên giới của người Bru - Vân Kiều

ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị

Phòng NC các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ- me

2016

205

Hôn nhân của  người Giáy ở Hà Giang

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

2016

206

Một số vấn đề cơ bản trong nghiên cứu lý luận về tộc người hiện nay ở Việt Nam

ThS. Vũ Tuyết Lan và

ThS. Nông Bằng Nguyên

2017

207

Một số vấn đề lý luận cơ bản trong nghiên cứu về tộc người Việt

ThS. Tạ Thị Tâm và

TS.Nguyễn Thị Thanh

Bình

2017

208

Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng dưới góc độ Nhân hộc/Dân tộc học

TS. Trần Thị Hồng Yến và

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

2017

209

Ứng phó với thiên tai của cư dân thành phố Hà Tĩnh

PGS. TS. Trần Hồng Hạnh và TS. Nguyễn Thị Tám

2017

210

Một số vấn đề kinh tế - xã hội của các dân tộc có dân số rất ít ở Việt Nam hiện nay

TS. Bùi Thị Bích Lan và

ThS. Phạm Thị Hà Xuyên

2017

211

Một số vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay

TS. Trịnh Thị Lan,
TS. Trần Thị Hồng Yến

2018

212

Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay

ThS. Vũ Tuyết Lan,
ThS. Nông Bằng Nguyên

2018

213

Biến đổi sinh kế của người dân ở xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam dưới tác động của đô thị hóa

ThS. Phạm Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Thị Tám

2018

214

Sinh kế của một số tộc người thiểu số tại chỗ ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hiện nay

Ths. Phạm Thị Hà Xuyên, TS. Bùi Thị Bích Lan

2018

215

Gia đình của người Tày ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn hiện nay

NCS. Tạ Hữu Dực,
TS. Lê Thị Mùi

2018

216

Ảnh hưởng của văn hóa tộc người đến việc đầu tư và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng Tây Nguyên

ThS. Nông Bằng Nguyên và TS. Trần Minh Hằng

2019

217

Làng xã người Việt ở Bắc Bộ: Truyền thống và biến đổi

PGS.TS. Bùi Xuân Đính

2019

218

Một số vấn đề về đặc trưng văn hóa và biến đổi văn hóa của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam- Trung Quốc

TS. Trần Thị Mai Lan và ThS. Lê Thị Hường

2019

219

Một số vấn đề về nghiên cứu sinh kế các tộc người ở Việt Nam

ThS. Vũ Đình Mười và ThS. Trương Văn Cường

2019

220

Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong phát triển bền vững các tộc người thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn – Tây Nguyên

PGS.TS. Bùi Văn Đạo

2019

221

Một số vấn đề về người Hmông ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk

NCS. Nguyễn Thị Thu

2019

222

Một số vấn đề về thực hiện chính sách đất đai đối với người dân tái định cư tại một số dự án thủy điện ở Việt Nam 

TS. Phạm Quang Linh 

2019

223

Một số vấn đề về đạo Tin lành ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam

TS. Trần Thị Hồng Yến và ThS. Lê Trần Quyên

2019

224

Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Vương Xuân Tình

2020

225

Tổng quan nghiên cứu về người Dao Tiền ở Việt Nam

TS. Lý Hành Sơn

2020

226

Tổng quan nghiên cứu về sinh kế của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam 

ThS. Vũ Đình Mười,

ThS. Trương Văn Cường

2020

227

Tổng quan nghiên cứu về chính sách dân tộc ở vùng biên giới Việt Nam 

TS. Phạm Quang Linh,

ThS. Trần Hồng Thu

2020

228

Tổng quan nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam 

ThS. Vương Ngọc Thi

2020

229

Tổng quan nghiên cứu về tôn giáo, tín ngưỡng các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam 

ThS. Lê Thị Hường,

ThS. Lục Mạnh Hùng

2020

230

Tổng quan nghiên cứu về tộc người Việt ở vùng biên giới Việt Nam

ThS. Tạ Thị Tâm

2020

231

Tổ chức bản của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

2020

232

Trồng trọt của người Dao ở xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

ThS. Lý Cẩm Tú

2020

233

Một số vấn đề tộc người trong phát triển cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam 

ThS. Trần thu Hiếu,

CN. Khổng Thị Kim Anh

2020

234

Biến đổi kinh tế, văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh (1986 – 2020)

TS. Trần Văn Hà

2021

235

Một số vấn đề về quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

2021

 Các tin đã đưa ngày: