Đề tài hợp tác quốc tế giai đoạn 2001 đến nay

30/03/2020

1

Nâng cao năng lực nghiên cứu các dân tộc thiểu số

PGS.TS. Khổng Diễn

2000-2002

2

Phụ nữ Khơ-me với các chương trình tín dụng ở Trà Vinh

ThS. Vũ Đình Mười

2003-2004

3

Xây dựng khung chương trình đào tạo sau đại học Dân tộc học/Nhân học văn hóa - xã hội

PGS.TS. Khổng Diễn

2003-2006

4

Cách ứng phó với nạn thiếu lương thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam (qua nghiên cứu 3 tộc người: Dao, Mường và Thổ tại 3 tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình và Nghệ An

TS. Vương Xuân Tình

2005-2006

5

Nghiên cứu giới ở Việt Nam

(giai đoạn III)

TS. Đỗ Thúy Bình

2006-2008

6

Cách ứng phó với nạn thiếu lương thực của các dân tộc thiểu số ở vùng cao Việt Nam và Lào: Tăng cường năng lực và hợp tác nghiên cứu giữa Viện Dân tộc học Việt Nam và Viện Nghiên cứu văn hóa Lào

PGS.TS. Phạm Quang Hoan

2007-2008

7

“Sốt đất và phá sản”: Đô thị hóa và phát triển bền vững ở các cộng đồng ven đô Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2012-2014

8

Biến đổi xã hội trong quá trình đô thị hóa ở một xã người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

2016

9

Đô thị hóa và biến đổi xã hội ở nông thôn đương đại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình,

TS. Nguyễn Công Thảo

2018

10 Vai trò của chợ vùng biên trong cải thiện sinh kế của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc”  ThS. Tạ Thị Tâm 2019-2020

 Các tin đã đưa ngày: