Nghiên cứu so sánh truyện cổ Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản

Đề tài hợp tác với địa phương

DP.08.07

Nguyễn Thị Oanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam

Giới thiệu đề tài:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh. Đề tài tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ sự lưu thông giữa các môtip, sự hoán cải các môtip và cốt truyện trong một số tác phẩm truyện cổ Việt Nam viết bằng chữ Hán với truyện chí quái, truyện kể Phật giáo của Trung Quốc và Setsuwa (thuyết thoại) của Nhật Bản. Làm nổi bật tính dân tộc, tính sáng tạo của Việt Nam và Nhật Bản trong quá trình tiếp nhận văn học Trung Quốc. Bổ sung những tư liệu cần thiết cho hướng nghiên cứu văn học dân tộc trong cộng đồng văn học khu vực và việc cung cấp cho độc giả tuyển tập bản dịch, các truyện chí quái, truyện kể Phật giáo của Trung Quốc và Setsuwa của Nhật Bản có cùng môtipcốt truyện với truyện cổ dân gian Việt Nam.

CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ