Học bổng, tài trợ dự án, hội thảo quốc tế và một số tổ chức Quốc tế về Nhân học

02/05/2013

Trang web dưới đây giới thiệu nguồn học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ và tài trợ nghiên cứu cho ngành Dân tộc học/Nhân học nói riêng và các một số ngành khoa học khác năm 2013.

http://www.scholarships-2013.com/tag/anthropology/

 

Để biết thông tin chi tiết về Hội thảo Thường niên của Hội Nhân học Canada năm 2013, xem nội dung cụ thể ở trang web dưới đây:

http://www.cas-sca.ca/conference/upcoming-conference/2013-conference

 

Xem các đường link dưới đây để biết thêm thông tin về một số tổ chức quốc tế về Nhân học:

Hội Nhân học Hoa Kì: http://www.aaanet.org/

Hội Nhân học Canada: http://www.cas-sca.ca/

Hiệp hội Nhân học Châu Âu: http://eaa.elte.hu/

Hội Nhân học Úc: http://www.aas.asn.au/

Hội Nhân học Xã hội Anh và Khối Thịnh vượng: http://www.theasa.org/

Hiệp hội Nhân học Ứng dụng: http://www.sfaa.net/Các tin đã đưa ngày: