Hội nghị tập huấn và Hội thảo tham vấn chính sách dân tộc khu vực Nam bộ

08/03/2013

Trong 2 ngày 07- 08/03/2013, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn và Hội thảo tham vấn chính sách dân tộc khu vực Nam bộ năm 2013. Đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đến dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã của 16 tỉnh, thành trong khu vực Nam bộ.

     Các đại biểu tham dự Hội nghị được lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc (UBDT) thông tin về các nội dung của Dự thảo Chương trình 135 giải đoạn III của UBDT đã trình Thủ tướng Chính phủ; văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, đặc biệt là Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015. Theo đó, đối tượng được xét thụ hưởng chính sách là các hộ dân tộc thiểu số nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 50% trở xuống so với chuẩn hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 29/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nguyên tắc cho vay phải thực hiện một cách công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng; hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có thể vay một hay nhiều lần, nhưng tổng mức cho vay không quá 8 triệu đồng/hộ; không phải dùng tài sản để đảm bảo vay tiền và thời gian vay không quá 5 năm… 

 

     Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan đã giải đáp những thắc mắc của các đại biểu, đồng thời chia sẽ những khó khăn của đại biểu khi thực hiện chính sách mà đối tượng thụ hưởng là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Phó Chủ nhiệm cũng mong muốn, trong thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thường xuyên, sâu rộng hơn trong quần chúng nhân dân. Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách nên lựa chọn thời điểm phù hợp với mùa vụ sản xuất của đồng bào, chủ động lồng ghép với các nguồn vốn của các chương trình, chính sách khác nhằm giúp cho việc thực hiện chính sách có hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh trong vùng đồng bào DTTS.


PV

(http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ubdt/home)


Các tin đã đưa ngày: