Hội nghị tập huấn và Hội thảo tham vấn chính sách dân tộc khu vực phía Bắc

21/03/2013

Trong 2 ngày 19-20/03/2013 tại Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn và Hội thảo tham vấn chính sách dân tộc khu vực phía Bắc năm 2013.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 trình bày các nội dung trong dự thảo Chương trình 135 giai đoạn III của UBDT đã trình Thủ tướng Chính phủ; dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Dự án đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; dự thảo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

 

   Một số ý kiến và kiến nghị của các đại biểu cho 2 bản Dự thảo: nâng định mức đầu tư cho các thôn bản đặc biệt khó khăn lên 500 triệu đến 1 tỉ đồng; bổ sung chợ nông thôn, chợ xã, đây là nét văn hóa của đồng bào, cần đầu tư phù hợp để đồng bào có không gian buôn bán và giao lưu văn hóa; giao cho huyện làm chủ đầu tư các công trình mang tính chất liên xã như đường điện, cầu cống…ưu tiên các công trình trong thôn bản, dân sinh; mời các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tham gia nghiệm thu các công trình; có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, quản lý các công trình như thủy lợi, nước sinh hoạt; nâng mức hỗ trợ đất sản xuất từ 5triệu đồng/ha lên 20 triệu đồng/ha như vậy người dân mới có điều kiện đầu tư để thoát nghèo bền vững, nâng mức hỗ trợ làm bể nước cho các hộ gia đình; các dự án được phê duyệt nên bố trí vốn đầu tư hoàn thiện dự án sớm và gọn, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài; tăng mức tiền cho học sinh, sinh viên người dân tộc thực sự khó khăn vay vốn từ 1 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/tháng…; có cơ chế khen thưởng với các hộ gia đình chính sách thoát nghèo; bầu người có uy tín ở địa phương nên từ 3 đến 5 năm mới bầu lại… các đại biểu  đề nghị ban soạn thảo sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 54 trong thời gian sớm nhất.

 

   Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Bảy, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu; với 22 ý kiến góp ý đa dạng từ các đại biểu làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện và cấp xã tại Hội nghị, Ban Tổ chức tiếp thu và hoàn thiện các hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc tại các địa phương; những đóng góp của các đại biểu là những ý kiến hết sức thiết thực cho UBDT và đối với các tỉnh bạn; các tỉnh nên có những trao đổi chia sẻ cách làm với nhau trong việc thực hiện chính sách để đạt hiệu quả cao nhất; UBDT sẽ sớm hoàn thiện 2 văn bản trên, xin ý kiến các Bộ, ngành và trình Chính Phủ để ban hành trong thời gian sớm nhất.


Sơn Nam (http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ubdt/home)


Các tin đã đưa ngày: