Hội thảo “Góp ý hoàn thiện nội dung báo cáo tình hình thực hiện Quyền con người đối với các dân tộc thiểu số

02/04/2013

Ngày 1/4/2013 tại Hà Nội, Ủy Ban dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện nội dung báo cáo tình hình thực hiện Quyền con người đối với các dân tộc thiểu số” do đồng chí Hoàng Xuân Lương – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm Chủ trì.

    Tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương cho biết: Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có việc đảm bảo quyền con người cho các dân tộc thiểu số. Tháng 5/2009, Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo Kiểm điểm định kỳ về nhân quyền chu kỳ I. Báo cáo của Việt Nam đã được Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp quốc đánh giá cao, được thông qua với đa số phiếu thuận. Tại phiên bảo vệ báo cáo, có 125 khuyến nghị, trong đó Việt Nam đã chấp thuận 93 khuyến nghị. Để chuẩn bị Báo cáo quốc gia chu kỳ II, UBDT được Bộ Ngoại giao phân công chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình Việt Nam thực hiện quyền con người đối với các dân tộc thiểu số từ năm 2009-2012 và dự thảo trả lời 10 khuyến nghị liên quan đến vấn đề dân tộc trong 93 khuyến nghị Việt Nam chấp thuận của báo cáo chu kỳ I.

 

    Đồng chí Vi Xuân Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế UBDT đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện quyền con người đối với các dân tộc thiểu số từ năm 2009-2012 và nội dung dự thảo trả lời các khuyến nghị của báo cáo chu kỳ I (2009). Báo cáo nêu rõ: đường lối nhất quán của Nhà nước Việt Nam là: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển. Hệ thống pháp luật của Việt Nam liên tục xây dựng và hoàn thiện tương đối đồng bộ, đáp ứng về cơ bản chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó có việc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các dân tộc thiểu số. Hơn 10 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã ban hành 151 luật, trong đó có 38 luật trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã chiếm tỉ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước; Nhiều chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số được các địa phương quan tâm thực hiện. Giáo dục dân tộc thiểu số năm  2009 so với năm 2012 đã có nhiều đầu tư và đổi mới rõ nét, tỉ lệ con em DTTS thi đỗ đại học, cao đẳng ngày càng tăng. Ngoài ra nhà nước còn đặc biệt ưu tiên quan tâm tới các lĩnh vực như: chính sách y tế cho người dân tộc thiểu số; bảo tồn tiếng nói, chữ viết, văn hóa các dân tộc thiểu số; không phân biệt đối xử giữa những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, nhà nước đồng thời thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo…


PV

(http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ubdt/home).


Các tin đã đưa ngày: