Hội nghị toàn quốc “Đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi.

11/04/2013

Ngày 11/4/2013 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị; đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Giàng Seo Phử - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

     Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Dân tộc các tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 

     Báo cáo đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử trình bày tại hội nghị nêu rõ: Trong giai đoạn 2006 – 2012 mặc dù nền kinh tế bị suy thoái, ngân sách nhà nước có nhiều khó khăn, song cũng đã bố trí được hơn 54.770 tỷ đồng cho các chính sách hỗ trợ, đầu tư để tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của vùng dân tộc và miền núi, tạo đà cho khu vực này phát triển như: đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cho vay vốn… 

 

     Báo cáo tại Hội nghị cũng đã khẳng định rằng, nhờ có các chính sách hỗ trợ, đầu tư và cùng sự nỗ lực phấn đấu của bà con các dân tộc nên vùng đồng bào DTTS đã có nhiều đổi thay rõ nét. Một số vùng đã có những bước phát triển theo hướng hàng hóa, hình thành những vùng chuyên canh, trang trại. Những nơi khó khăn đang được quy hoạch, sắp xếp lại, hỗ trợ sản xuất, giúp đồng bào định canh, định cư ổn định cuộc sống. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thay đổi rõ rệt. Giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn và phát huy; Hệ thống trường, lớp học và trạm y tế ngày càng được hoàn thiện. 

 

     Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các chính sách hỗ trợ, đầu tư cho vùng DTTS, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho rằng, cần có định hướng cụ thể: Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc và miền núi, nhất là các công trình trọng điểm để phục vụ đời sống và sản xuất; giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giải quyết tình trạng di dân tự do; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến các địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của vùng dân tộc và miền núi. Cần đảm bảo nguồn lực đầu tư cho các chính sách đã được ban hành, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; điều chỉnh lại cơ chế quản lý thực hiện chính sách dân tộc theo hướng xây dựng chương trình, chính sách tổng hợp, đa mục tiêu, dài hạn. 


PV

(http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ubdt/home)


Các tin đã đưa ngày: