Nghiên cứu về tộc người ở Đại học Đà Lạt (1982 -2012): Những kết quả bước đầu

01/07/2013

      Từ tháng 8/1982, Trường Đại học Đà Lạt bắt đầu thành lập Khoa Văn - Sử trên cơ sở điều chuyển các ngành thuộc khối Khoa học Xã hội - Nhân văn thuộc Khoa Sư phạm - Trường Đại học Tây Nguyên và vị Chủ nhiệm Khoa đầu tiên là một nhà Dân tộc học quen thuộc trong làng Dân tộc học Việt Nam - PGS. TS. Nguyễn Khắc Tụng. Từ đó đến nay đã 20 năm, Khoa Văn - Sử năm nào đã được tách ra thành các Khoa Ngữ Văn và Văn hóa học, Khoa Lịch sử và Khoa Đông phương học (trong đó 3 các chuyên ngành đào tạo - Việt Nam học, Hàn Quốc học và Nhật Bản học). Từ một đội ngũ giảng viên trẻ năm nào (trừ PGS. TS. Nguyễn Khắc Tụng, còn lại hơn 20 cán bộ giảng dạy khác đều là cử nhân mới tốt nghiệp hoặc có thâm niên từ 1 đến 4 năm), tới nay chỉ riêng đội ngũ nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học đã lên tới hàng chục; trong đó, có 2 giảng viên đã là Phó giáo sư, 6 giảng viên là Tiến sĩ, còn phần đông cán bộ trẻ cũng đều là Thạc sĩ ...

 

Xin xem bài viết chi tiết tại file đính kèm


Cao Thế Trình - Trường đại học Đà Lạt


File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: