KX.05.11
Phạm Thành Nghị
Nghiên cứu con người ; Quản lý nguồn nhân lực ; Nguồn nhân lực
KX.05.07
Phạm Minh Hạc
Nghiên cứu con người ; Phát triển con người
KX.05.05
Đặng Quốc Bảo
Nghiên cứu con người ; Chỉ số HDI ; Phát triển con người
KX.05.01
Hồ Sĩ Quý
Phát triển con người ; Phát triển văn hoá ; Nguồn nhân lực ; Nghiên cứu con người
Võ Quang Trọng
Ẩm thực ; Văn học Hán Nôm ; Văn học dân gian ; Tín ngưỡng lễ hội ; Nghệ thuật biểu diễn ; Làng nghề ; Văn học ; Thăng Long Hà Nội ; Di sản văn hoá phi vật thể
CV.02
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
CV.09.08
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội ; Văn hóa phi vật thể
CV.09.5
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
HTK
Bùi Đình Thanh ; Bùi Đức Hùng
Bách khoa thư ; Báo cáo xã hội hàng năm
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế ; Nền kinh tế hàng hoá ; Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa ; Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học ; Tư duy ; Lối sống ; Con người Việt Nam
MK.06.05
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt ; Ngôn ngữ ; Ngôn ngữ học ; Chuẩn hoá ngôn ngữ