Lãnh đạo từ 1975 đến 2018

02/04/2019

  • Tổng biên tập từ 1975 - 1995: GS.TS. Bế Viết Đẳng
  • Phó Tổng biên tập từ 1982 - 1989 và Tổng biên tập từ 1995 - 2001: PGS. Nguyễn Dương Bình
  • Tổng biên tập từ 2001 - 2006: PGS. TS. Khổng Diễn
  •  Phó Tổng biên tập từ 2002 - 2006 và Tổng biên tập từ 2007- 2016: PGS.TS. Vương Xuân Tình
  • Phó Tổng biên tập từ 2013 - 2018: PGS.TS. Trần Hồng Hạnh


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung đang được cập nhật