Thư mời đăng ký khóa tập huấn "Biến Đổi Xã Hội và Đô Thị Hóa ở Nông Thôn Việt Nam Đương Đại" (05/03/2018)

Được sự tài trợ của Viện Harvard-Yenching Hoa Kỳ và được sự cho phép, hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Dân tộc học sẽ tổ chức một khóa tập huấn về chủ đề “Biến đổi xã hội và đô thị hóa ở nông thôn Việt Nam đương đại” từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018. Địa điểm tại trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ở Hà Nội.

Giới thiệu trình bày bản thảo: Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay (20/09/2017)

Ngày 25/9/2017, Viện Dân tộc học sẽ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Giới thiệu trình bày bản thảo: Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay (Thay Kết luận của bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam”)

Diễn giả: PGS. TS. Vương Xuân Tình, cán bộ Viện Dân tộc học

Thời gian: 9h00, ngày 25/9/2017

Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Viện Dân tộc học, Nhà A, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu quan tâm tới tham dự.

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015 (06/12/2015)

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015 với chủ đề: "Nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030".
 
Thời gian: 8h30, thứ 3 ngày 15/12/2015
 
Địa điểm: Hội trường 3D, tầng 3, nhà A, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 
Viện Dân tộc học trân trọng thông báo!

Thông báo Trình bày khoa học (30/11/2015)

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự Trình bày khoa học:
 
Chủ đề: "Tộc người và phát triển ở Việt Nam"
Người trình bày: PGS.TS Vương Xuân Tình 
Thời gian: 9h, thứ Ba, ngày 1/12/2015
Địa điểm: Viện Nghiên cứu con người, Số 9 A, Kim Mã Thượng, Hà Nội

 

Tin buồn (12/11/2015)

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” (10/07/2014)

Thời gian: 1/10/2014

Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) Bộ môn Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường

Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013 (20/08/2013)

     Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013 của Viện Dân tộc học dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 11 trong năm. Hội nghị năm nay có chủ đề: “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 – 2013): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ me”.  

      Đây là Hội nghị thứ hai thuộc Chương trình tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học của Viện Dân tộc học từ năm 2012 - 2014, về vấn đề Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam. Mục đích của Chương trình là nhằm tổng kết, đánh giá và trình bày những nghiên cứu mới liên quan đến vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ sau năm 1979 – năm công bố bản Danh mục thành phần các dân tộc ở Việt Nam đến nay; qua đó, thấy được thành tựu, hạn chế và đề ra phương hướng, kế hoạch cho nghiên cứu vấn đề này trong thời gian tới; góp phần phát triển hướng nghiên cứu cơ bản của Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Nội dung của Chương trình là tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về tộc người; xem xét toàn diện về vấn đề tộc người, trong đó tập trung vào các khía cạnh: quá trình tộc người (quá trình phát triển nội tại và biến đổi của tộc người), quan hệ tộc người và bản sắc văn hóa tộc người.

     Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013 sẽ tiếp tục tập trung vào những lý thuyết nghiên cứu về tộc người; những tổng kết, đánh giá về vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam kể từ năm 1980 đến nay. Đồng thời, Hội nghị còn quan tâm tới những nghiên cứu về tộc người liên quan đến các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ me kể từ năm 1980 đến nay, như sự phát triển và biến đổi kinh tế – xã hội; quan hệ dân tộc (quan hệ nội tộc người, giữa các dân tộc thiểu số, giữa dân tộc thiểu số với dân tộc đa số, quan hệ dân tộc xuyên biên giới); bản sắc văn hóa tộc người và các vấn đề khác dưới tác động của chính sách dân tộc, kinh tế thị trường, của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.

     Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013 còn đặt trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Dân tộc học (1968 – 2013).  

     Để góp phần cho sự thành công của Hội nghị, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các Nhà khoa học viết bài tham gia Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2013, hạn gửi bài cuối cùng là ngày 31 tháng 10 năm 2013.

    Mọi ý kiến đóng góp, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, các báo cáo tham dự hội nghị xin được gửi đến địa chỉ:

 

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tầng 10, toà nhà A, số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Email: qlkh@viendantochoc.org.vn

Website: http://viendantochoc.vass.gov.vn

Điện thoại: 0982 585 315 (ThS. Hoàng Thị Lê Thảo)

Xin trân trọng cảm ơn !

Các tin đã đưa ngày: