Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2006 (19/11/2008)

Tháng 4 năm 2007, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2006: ”Mức độ di động của nguồn vốn lao động nông thôn Bắc Bộ hiện nay”; “Nghiên cứu tổng quan các lý thuyết hiện đại về nguồn lực trong phát triển bền vững”; “Nguồn vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội trong phát triển bền vững vùng” và “Nghiên cứu tiêu dùng bền vững của dân cư trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá trong điều kiện vùng Bắc Bộ”.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Ngày hội tre trúc các nước ở khu vực sông Mê Kông (19/11/2008)

Thực hiện quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2007, Việt Nam tham gia Lễ hội Đời sống dân gian Smithsonian tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, với chủ đề “Mê Công - Dòng sông kết nối các nền văn hóa”, có sự tham gia của các nước thuộc khu vực sông Mê Công: Căm Pu Chia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2006 (19/11/2008)

Ngày 7 tháng 4 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu 3 đề tài cấp bộ năm 2006: “Một số vấn đề tâm lý của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp” ; “Những biến đổi cơ bản về tâm lí của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hoá” và “Báo cáo kinh tế và chính trị thế giới 2006 – 2007”
Các tin đã đưa ngày: