Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Ngày hội tre trúc các nước ở khu vực sông Mê Kông (19/11/2008)

Thực hiện quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2007, Việt Nam tham gia Lễ hội Đời sống dân gian Smithsonian tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, với chủ đề “Mê Công - Dòng sông kết nối các nền văn hóa”, có sự tham gia của các nước thuộc khu vực sông Mê Công: Căm Pu Chia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2006 (19/11/2008)

Ngày 7 tháng 4 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu 3 đề tài cấp bộ năm 2006: “Một số vấn đề tâm lý của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp” ; “Những biến đổi cơ bản về tâm lí của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hoá” và “Báo cáo kinh tế và chính trị thế giới 2006 – 2007”
Các tin đã đưa ngày: