Lễ bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/03/2016

Lễ bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, tại Viện Dân tộc học đã diễn ra Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Dân tộc học nhiệm kỳ cho PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Chủ trì buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã công bố Quyết định thôi giữ chức vụ Viện trưởng Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2011 – 2016 kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016 đối với PGS.TS. Vương Xuân Tình, thôi giữ chức vụ  Phó viện trưởng Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh.

 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận những đóng góp to lớn của PGS.TS. Vương Xuân Tình và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh trên các cương vị quản lý và nhà khoa học; khẳng định trong thời gian qua, Viện Dân tộc học đã có những đóng góp to lớn trong nghiên cứu các vấn đề dân tộc, góp phần vào cự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của các tộc người và của đất nước. Tiếp nối truyền thống của những nhiệm kỳ trước, đồng chí Vương Xuân Tình và đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, luôn giữ được tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quy tụ được đội ngũ cán bộ trong Viện, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận trong nghiên cứu và quản lý không chỉ cho Viện mà còn cho ngành và các cơ quan khác trong Viện Hàn lâm. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trong thời gian tới, PGS.TS. Vương Xuân Tình và  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh với bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục chia sẻ, đào tạo thế hệ trẻ để Viện luôn có đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tốt nhất của đất nước.

 

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Viện Dân tộc học, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: đây là vinh dự của người làm công tác khoa học song cũng là trọng trách nặng nề đối với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh. Bên cạnh những cơ hội, đất nước ta cũng đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo cần nghiên cứu làm rõ. Do đó, Viện Dân tộc học cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu để có những đóng góp mới, quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cung  cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiến sinh động của các dân tộc ở nước ta; tiếp tục tham gia hiệu quả trong các chương trình nghiên cứu lớn trọng tâm của Viện Hàn lâm, như: Chương trình Tây Nguyên III, Chương trình Tây Nam Bộ, Bộ Từ điển và bách khoa thư Việt Na; tiếp tục tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho Viện Hàn lâm; chuẩn bị các điều kiện để tiến tới kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo Viện, Tạp chí;… Để thực hiện được những nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra là Viện cần phải xây dựng được tập thể đoàn kết, đồng thuận, hướng tới mục tiêu chung, quan tâm đến lợi ích của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, tân Viện trưởng - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Viện Hàn lâm và Viện Dân tộc học đã tin tưởng giao phó.

 

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh trân trọng cảm ơn tập thể cán bộ Viện Dân tộc học đã tin tưởng giới thiệu, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng trao giữ vị trí quan trọng này và xin hứa trên cương vị mới sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng tập thể Viện Dân tộc học ngày càng vững mạnh, đồng thời và hài hòa lợi ích. Đồng thời mong muốn tập thể cán bộ Viện Dân tộc học, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ

 

Những hình ảnh trong buổi lễ trao Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Manhung


Mộc Miên


Các tin đã đưa ngày: