Hội nghị phát động thi đua khen thưởng 2017

10/03/2017

Ngày 06 tháng 3 năm 2017, Viện Dân tộc học đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2017. Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện Dân tộc học, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng đã trình bày tổng quan một số thành tích nổi bật của Viện trong năm 2016, nhất là về khoa học và tổ chức trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2016.

Trong năm qua, Viện có 02 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 01 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 08 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 05 Phòng/Trung tâm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 44 cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 07 Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn Viện cũng tổ chức lễ trao bằng khen và giấy khen của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho những công đoàn viên đạt thành tích trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn, các hoạt động thể thao và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thay mặt Viện, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình (Phó Viện trưởng) đã trao giấy khen của Viện Hàn lâm cho các đồng chí đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở; đồng chí Nguyễn Văn Minh (Viện trưởng) đã trao giấy khen của Viện Hàn lâm cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; đại diện Ban chấp hành công đoàn, đồng chí Lê Minh Anh (Chủ tịch công đoàn) bằng khen, giấy khen tới các đồng chí đạt các danh hiệu thi đua của Công đoàn.

Trong năm 2017, hưởng ứng phong trào thi đua của cả nước và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, học tập theo khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Dân tộc học đã đăng ký nhận Cờ thi đua của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện có 08 đồng chí đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 đồng chí đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 05 tập thể đăng ký tập thể lao động xuất sắc; 43 đồng chí đăng ký cá nhân lao động tiên tiến và 07 tập thể đăng ký tập thể lao động tiên tiến. Đặc biệt, trong buổi phát động thi đua, đồng chí Viện trưởng cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn hiện nay của Viện, nhấn mạnh công tác thi đua năm 2017 sẽ đi vào thực chất, Lãnh đạo Viện sẽ gương mẫu đi đầu trong mọi mặt công tác, theo đó các cán bộ Viện cũng cần phát huy tinh thần làm việc trong năm vừa qua và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.


Lê Nguyễn


Các tin đã đưa ngày: