Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

18/12/2017

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Viện Dân tộc học đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng. Đến dự hội nghị có mặt hầu hết các cán bộ của Viện Dân tộc học.

Tại hội nghị, PGS. TS Nguyễn Văn Minh đã thay mặt các cán bộ Viên Dân tộc học trình bày tóm tắt công tác thi đua khen thưởng của viện năm 2017. Trong năm 2017, Viện có 8 cán bộ đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở, đó là TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà, ThS. Lục Mạnh Hùng, TS. Trịnh Thị Lan, ThS. Sa Thị Thanh Nga, ThS. Vũ Đình Mười, TS. Nguyễn Thị Tám, ThS. Tạ Thị Tâm, ThS. Nguyễn Anh Tuấn; 05 đơn vị đăng ký tập thể lao động xuất sắc gồm: Phòng Nghiên cứu tộc người Việt, Phòng Nghiên cứu Sinh thái tộc người, Phòng nghiên cứu Văn hóa tộc người, Phòng Nghiên cứu Tôn giáo Tín ngưỡng tộc người và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng; 42 cán bộ đăng ký cá nhân lao động tiên tiến và 07 đơn vị đăng ký danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

 

Phát biểu của PGS. TS Nguyễn Văn Minh

Về thành tích trong nghiên cứu khoa học, có 3/6 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Sau khi nghe 12 tập thể và cá nhân đọc báo cáo thành tích, các cán bộ trong viện đã phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét và tiến hành bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

Về danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

1. TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà: 43/43 phiếu.

2. ThS. Lục Mạnh Hùng: 43/43 phiếu.

3. TS. Trịnh Thị Lan: 43/43 phiếu.

4. ThS. Sa Thị Thanh Nga: 43/43 phiếu.

5. ThS. Vũ Đình Mười: 43/43 phiếu.

6. TS. Nguyễn Thị Tám: 43/43 phiếu.

7. ThS. Tạ Thị Tâm: 43/43 phiếu.

8. ThS. Nguyễn Anh Tuấn: 43/43 phiếu.

Về danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Nghiên cứu tộc người Việt: 42/42 phiếu

2. Phòng Nghiên cứu Sinh thái tộc người: 42/42 phiếu

3. Phòng Nghiên cứu văn hóa tộc người: 41/42 phiếu

4. Phòng Nghiên cứu Tôn giáo Tín ngưỡng tộc người: 41/42 phiếu

5. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng: 42/42 phiếu.

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Dân tộc học chúc mừng các cá nhân và tập thể đã đạt được các thành tích xuất sắc trong năm 2017. Đồng thời, dựa trên kết quả bỏ phiếu kín, Viện trưởng đã xin ý kiến biểu quyết giới thiệu một số danh hiệu thi đua khen thưởng lên cấp Viện Hàn lâm, cụ thể như sau:

 

Về cá nhân: Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm đối với đồng chí Tạ Thị Tâm, đồng chí Nguyễn Thị Tám và đồng chí Trịnh Thị Lan với kết quả biểu quyết là 44/44.

Về tập thể: Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và cờ thi đua của Viện Hàn lâm đối với Viện Dân tộc học; Bằng khen của Chủ tịch Viện đối với hai tập thể là phòng Nghiên cứu Tôn giáo Tín ngưỡng tộc người và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cộng đồng với kết quả biểu quyết đồng ý 100% (44/44).

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 


Thùy Phan


Các tin đã đưa ngày: