Hội nghị phát động thi đua khen thưởng 2018

12/04/2018

Hội nghị phát động thi đua khen thưởng 2018

Ngày 09 tháng 04 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2018 với sự tham dự đông đủ của các cán bộ trong Viện. Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện Dân tộc học đã trình bày tổng quát một số thành tích nổi bật của Viện trong năm 2017 và trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua trong năm vừa qua.

 

Trong năm 2017, Viện Dân tộc học có 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 03 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 42 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Về danh hiệu tập thể: Viện Dân tộc học đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 05 phòng/trung tâm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 07 phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Về công đoàn: tập thể công đoàn Viện Dân tộc học được Ban chấp hành công đoàn Viện Hàn lâm tặng giấy khen cho tập thể công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn năm 2017, 14 công đoàn viên của Viện được Công đoàn Viện Hàn lâm tặng bằng khen và giấy khen vì có thành tích trong phong trào văn hóa thể thao, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chi bộ Viện Dân tộc học đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 04 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về danh hiệu của đoàn Thanh niên: Chi đoàn Viện Dân tộc học được BCH Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm tặng giấy khen Chi đoàn cơ sở vững mạnh, 02 cá nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên. Ngoài ra, tập thể Viện Dân tộc học còn đạt thành tích tập thể tiên tiến trong phong trào phòng cháy chữa cháy và 07 đồng chí được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học xã hội.

 

 

Thay mặt lãnh đạo Viện Dân tộc học, Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Dân tộc học, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh và TS. Nguyễn Thị Thanh Bình đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt các thành tích thi đua trong năm vừa qua. TS. Lê Minh Anh - chủ tịch Công đoàn Viện Dân tộc học đã thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viện trao giấy khen cho tập thể và công đoàn viên có thành tích trong công tác thi đua năm 2017.

 

 

 

 

 

 

Trong năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua của cả nước và hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và 50 năm thành lập Viện Dân tộc học, Viện Dân tộc học đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị được xét danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ. Viện có 9 đồng chí đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 42 đồng chí đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, 07 tập thể đăng ký danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc và 04 tập thể đăng ký danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Đây thực sự là một bước tiến mới trong công tác thi đua của Viện, thiết thực trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và chào đón năm 2018 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Viện Dân tộc học nói riêng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thùy Phan


Các tin đã đưa ngày: