Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 của Viện Dân tộc học

28/12/2018

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018  và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018  của Viện Dân tộc học

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Viện Dân tộc học đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Bùi Ngọc Quang, Phó Chánh Văn Phòng Viện Hàn lâm; ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể Viện Hàn lâm; TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm cùng đại diện các ban chức năng, tổ chức đoàn thể Viện Hàn lâm và toàn thể công chức, viên chức của Viện Dân tộc học.

Thay mặt tập thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Dân tộc học, PGS. TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng, Bí thư Chi bộ đã trình bày khái quát Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện. Với phương châm hành động “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Hiệu quả”, các hoạt động của Viện Dân tộc học đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt công tác: Công tác khoa học trong năm 2018 lấy những vấn đề cơ bản, cấp bách về tộc người và vấn đề dân tộc ở nước ta làm trọng tâm, góp phần phát hiện những vấn đề mới và tạo lập nền tảng khoa học cho việc xây dựng các đề tài nghiên cứu tiếp theo cũng như đào tạo và tư vấn chính sách dân tộc; các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu trong năm 2018 đều được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Năm 2018, cán bộ Viện với vai trò là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên đã có 21 cuốn sách được xuất bản, 67 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành và liên ngành. Công tác tổ chức cán bộ, tài chính, hành chính, xuất bản, tạp chí, thông tin - thư viện… đã gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu. Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, Tiểu ban vì sự tiến bộ phụ nữ, chi hội Cựu chiến binh, Công tác quốc phòng, phòng cháy chữa cháy… ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, thiết thực và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan.

 

Phát biểu tổng kết công tác năm 2018 và  phương hướng,

nhiệm vụ công tác năm 2019 của 

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng, Bí thư Chi bộ Viện Dân tộc học

 

Viện Dân tộc học hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018 là nhờ có tinh thần đoàn kết, tính năng động, chủ động, sự phối hợp chặt chẽ và bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của tất cả cán bộ, viên chức; trong đó, đóng vai trò quan trọng nhất là sự chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Viện, Chi ủy, Hội đồng khoa học, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Viện. Đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo, lãnh đạo hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, Viện Dân tộc học tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, trong đó chú trọng công tác xây dựng chiến lược phát triển Viện mà trọng tâm là nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực để có những đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của ngành và của đất nước. Tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ để đưa Viện phát triển nhanh, mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.

 Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ Viện, đặc biệt là cán bộ trẻ. Tất cả các ý kiến đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Dân tộc học trong năm qua trên các lĩnh vực công tác, nhất là kết quả hoạt động khoa học, thể hiện qua số lượng công trình đã xuất bản và các đề tài khoa học đã đấu thầu thành công; thực hiện tốt kỷ luật lao động và duy trì, phát huy sự đoàn kết trong cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích trên các mặt công tác của Viện Dân tộc học trong năm 2018. GS.TS. Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh, Viện Dân tộc học là một tập thể luôn đoàn kết và có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học, tư vấn chính sách, luôn hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Để các mặt công tác của Viện đạt được nhiều thành tích cao hơn trong năm 2019, GS.TS. Đặng Nguyên Anh yêu cầu Viện cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: 1)  Tiếp tục giữ vững sự đồng thuận trong cơ quan để làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, dự án; 2) Các nghiên cứu phải trả lời được tại sao các tộc người ở Việt Nam, vùng cao Việt Nam lại phát triển chậm hơn so với nhiều dân tộc ở các quốc gia khác; 3) Cần chủ động đề xuất nghiên cứu trọng điểm về vấn đề dân tộc, tộc người ở trong nước và thế giới; 4) Tăng cường hội nhập quốc tế dựa trên thế mạnh về nguồn lực con người; 5) Huy động, khuyến khích được tâm huyết của cán bộ trẻ. Nhân dịp năm mới 2019 đang đến gần, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chúc tập thể cán bộ, viên chức Viện Dân tộc học luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của

GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 

Thay mặt tập thể cán bộ Viện Dân tộc học, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS. Đặng Nguyên Anh và xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch cũng như các đại biểu tham dự để triển khai thành công các nhiệm vụ được Viện Hàn lâm giao.

Sau Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, Viện Dân tộc học tiếp tục triển khai Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Viện Dân tộc học năm 2018. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Công đoàn, báo cáo tài chính Công đoàn, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018. Hội nghị đã nhận được sự nhất trí cao của toàn thể cán bộ, viên chức Viện Dân tộc học. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 05 đồng chí là:

                                          Đ/c Phạm Thị Cẩm Vân

                                          Đ/c Phạm Thị Thu Hà

                                          Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh

                                          Đ/c Trương Văn Cường

                                          Đ/c Sa Thị Thanh Nga

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hà Thu


Các tin đã đưa ngày: