Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

11/12/2018

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng. Tham dự hội nghị này có 49/54 công chức, viên chức và người lao động Viện Dân tộc học.

 

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Minh đã thay mặt cán bộ Viện trình bày tóm tắt phong trào thi đua khen thưởng của Viện Dân tộc học trong năm 2018. Trong năm qua, Viện có 09 cán bộ đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 43 cán bộ đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến; 06 tập thể phòng và tập thể Viện Dân tộc học đăng ký danh hiệu lao động xuất sắc, 05 tập thể phòng đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến; 02 cán bộ đăng ký đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXHVN, 01 cán bộ và tập thể Viện Dân tộc học đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN.

 

Sau khi nghe các tập thể và cá nhân đọc báo cáo thành tích, các cán bộ trong Viện đã phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua đã đăng ký với kết quả như sau:

Về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 08 cán bộ nhận được số phiếu cao cho danh hiệu này gồm:

1. Th.S Trương Văn Cường: 43/44 phiếu đồng ý

2. TS. Trần Minh Hằng: 36/44 phiếu đồng ý

3. ThS. Trần Thu Hiếu: 40/44 phiếu đồng ý

4. ThS. Lục Mạnh Hùng: 41/44 phiếu đồng ý

5. ThS. Sa Thị Thanh Nga: 41/44 phiếu đồng ý

6. TS. Nguyễn Thị Tám: 42/44 phiếu đồng ý

7. ThS. Lý Cẩm Tú: 30/44 phiếu đồng ý

8. ThS. Phan Thị Thùy: 36/44 phiếu đồng ý

Về danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính: 49/49 phiếu đồng ý

2. Phòng Thông tin - Thư viện: 49/49 phiếu đồng ý

3. Phòng Nghiên cứu Kinh tế tộc người: 48/49 phiếu đồng ý

4. Phòng Nghiên cứu Môi trường tộc người: 49/49 phiếu đồng ý

5. Phòng Nghiên cứu tộc người Việt: 48/49 phiếu đồng ý

6. Phòng Nghiên cứu Văn hóa tộc người: 47/49 phiếu đồng ý

7. Viện Dân tộc học: 49/49 phiếu đồng ý

 

 

 

Ngoài ra, các danh hiệu Lao động tiên tiến đối với tập thể và cá nhân đã đăng ký cũng nhận được số phiếu đồng ý gần như tuyệt đối. Từ các kết quả này, PGS. TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ Viện trong năm vừa qua đã nỗ lực cố gắng, nghiêm túc, sáng tạo trong công việc để đạt được những kết quả khởi sắc trong tất cả các mảng công tác từ hành chính - tổ chức, thông tin - thư viện, tạp chí đến quản lý, nghiên cứu khoa học. Dựa vào kết quả trên, Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng đã tiếp tục xin ý kiến hội nghị giới thiệu và đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng lên cấp Viện Hàn lâm KHXHVN qua hình thức bỏ phiếu kín như sau:

Về cá nhân: đề nghị tặng thưởng Bẳng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN đối với TS. Nguyễn Thị Tám với 48/49 phiếu đồng ý; đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXHVN đối với ThS. Lục Mạnh Hùng và ThS. Sa Thị Thanh Nga với 49/49 phiếu đồng ý.

Về tập thể: đề thị tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm KHXHVN đối với 03 tập thể phòng: Phòng Nghiên cứu Văn hóa tộc người, Phòng Nghiên cứu Môi trường tộc người và Phòng Nghiên cứu tộc người Việt với 48/49 phiếu đồng ý; đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN đối với tập thể Viện Dân tộc học với 49/49 phiếu đồng ý.

 

Những hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thùy Phan


Các tin đã đưa ngày: