Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2019

16/12/2019

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2019

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Viện Dân tộc học đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng. Tham dự hội nghị có đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Dân tộc học.

Mở đầu hội nghị, ThS. Trần Thu Hiếu – Trưởng phòng Tổ chức hành chính đã thay mặt cán bộ Viện trình bày tóm tắt phong trào thi đua khen thưởng của Viện Dân tộc học trong năm 2019. Trong năm vừa qua, Viện có 06 cán bộ đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 46 cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, 02 tập thể phòng và tập thể Viện Dân tộc học đăng ký danh hiệu lao động xuất sắc, 11 tập thể phòng đăng ký danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 01 cán bộ đăng ký đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Sau khi nghe các cá nhân và tập thể đọc báo cáo thành tích, các cán bộ trong Viện đã phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu thi đua đã được đăng ký với kết quả cụ thể như sau:

 

Báó cáo của ThS. Trần Thu Hiếu –-Trưởng phòng Tổ chức hành chính

 

Về danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

1.   Đ/c Trần Thu Hiếu: 32/34 phiếu đồng ý

2.   Đ/c Phạm Thị Hà Xuyên: 31/34 phiếu đồng ý

3.   Đ/c Lê Thị Hường: 31/34 phiếu đồng ý

4.   Đ/c Lục Mạnh Hùng: 32/32 phiếu đồng ý

5.   Đ/c Lê Trần Quyên: 31/34 phiếu đồng ý

6.   Đ/c Hoàng Thị Lê Thảo: 33/34 phiếu đồng ý

 

Ngoài ra hội nghị cũng đã biểu quyết với số phiếu tán thành rất cao (33/34 phiếu đồng ý) ghi nhận đồng chí PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

Biểu quyết trong Hội nghị

 

Về danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

1.   Viện Dân tộc học: 34/34 phiếu đồng ý

2.   Phòng Tổ chức hành chính: 34/34 phiếu đồng ý

3.   Phòng Nghiên cứu Xã hội Tộc người: 33/34 phiếu đồng ý.

 

Bên cạnh đó, các danh hiệu lao động tiên tiến đối với tập thể và cá nhân đã đăng ký cũng nhận được số phiếu đồng ý gần như tuyệt đối, từ các kết quả trên, PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng đã gửi lời chúc mừng tới các cá nhân và tập thể đã đạt được các thành tích trong năm vừa qua. Đồng thời, PGS.TS cũng mong muốn trong thời gian tới, các cán bộ Viện Dân tộc học cùng cố gắng đoàn kết và nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như các công việc khác để tập thể Viện đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm tới. Căn cứ vào các kết quả trên, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đã tiếp tục xin ý kiến hội nghị, giới thiệu và đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua lên cấp Viện Hàn lâm bằng hình thức bỏ phiếu kín như sau:

 

Về cá nhân:

- Đề nghị tặng thưởng bằng khen của chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đối với ThS. Trần Thu Hiếu với 34/34 phiếu đồng ý.

Về tập thể:

Đề nghị tặng thưởng bằng khen của chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN đối với phòng tổ chức hành chính với 34/34 phiếu đồng ý.

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: