Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 5 năm 2015-2020 và phương hướng công tác giai đoạn 2020-2025

21/07/2020

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 5 năm 2015-2020 và phương hướng công tác giai đoạn 2020-2025

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Viện Dân tộc học đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 5 năm 2015-2020 và phương hướng công tác giai đoạn 2020-2025, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Dân tộc học cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện.

 

Mở đầu hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã trình bày sơ lược về thành tích thi đua của Viện giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, tính riêng các danh hiệu cao, Viện có 38 lượt cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 04 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm (tăng 50% so với giai đoạn 2010-2015); 08 cán bộ nhận bằng khen của Chủ tịch Viện (tăng 12.5%), 24 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 05 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch Viện (tăng 60%). Đặc biệt Viện Dân tộc học đã được tặng cờ thi đua của chính phủ, cờ thi đua cấp viện Hàn lâm và bằng khen của Chủ tịch Viện trong 3 năm (2017, 2018, 2019). Cũng trong giai đoạn 2015-2020, Viện đã đề nghị truy tặng huân chương độc lập hạng 3 cho 01 Phó Viện trưởng; 01 cán bộ được nhận huân chương lao động hạng Nhì; 01 cán bộ được nhận huân chương lao động hạng 3.

 

Phát biểu tóm tắt thành tích thi đua của Viện trong 5 năm qua

của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong giai đoạn 2015-2020, Viện đã và đang thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 89 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (tăng 57,3% so với giai đoạn 2010-2015), trong đó có 13 đề tài cấp bộ, 54 đề tài cấp cơ sở do viện Hàn lâm quản lý, 17 đề tài hợp tác với các tổ chức, địa phương trong nước, 05 đề tài, dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế; Tiếp tục tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước; Hoàn thành một số báo cáo tư vấn chính sách và phục vụ văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII.

Về công tác xuất bản: trong 5 năm qua viện đã công bố 49 cuốn sách với vai trò là tác giả, đồng tác giả, chủ biên và đồng chủ biên, trong đó có 02 cuốn xuất bản ở nước ngoài, 30 chương sách, 223 bài tạp chí (trong đó có 13 bài tạp chí quốc tế); 200 bài xuất bản trên các kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo.

Ngoài ra, các công tác khác như Quản lý điều hành, Tổ chức và đào tạo, Hành chính, Tài chính kế toán, Hợp tác quốc tế, Thông tin – thư viện và Tạp chí cũng đã đạt nhiều thành tích đáng kể, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện.

Về phương hướng công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025: Viện Dân tộc học tiếp tục hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học; tập trung các nguồn lực để thực hiện thành công định hướng nghiên cứu các vấn đề dân tộc ở vùng biên giới nước ta hiện nay; thực hiện tốt hội nhập quốc tế trong hoạt động khoa học; đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất bản; kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn; đảm bảo kỷ cương lao động và kỷ luật của cơ quan.

Phát biểu kết thúc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ Viện trong thời gian qua đã cố gắng, nỗ lực trong công tác nghiên cứu và chuyên môn nghiệp vụ, cùng góp sức xây dựng tập thể Viện Dân tộc học ngày các vững mạnh và đạt nhiều thành tích tốt. PGS.TS. hy vọng trong giai đoạn tiếp theo các cán bộ viện tiếp tục đoàn kết hơn nữa để đưa Viện Dân tộc học tiếp tục phát triển xứng đáng là cơ quan chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học của cả nước.

 

 

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: