Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020

10/12/2020

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Ngày 7 tháng 12 năm 2020, tại hội trường Viện Dân tộc học đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, cùng sự tham gia của các cán bộ công chức, viên chức và người lao động Viện Dân tộc học.

 

Thay mặt toàn thể hội nghị, ThS. Trần Thu Hiếu - Trưởng phòng tổ chức Hành chính đã trình bày tóm tắt phong trào thi đua khen thưởng của Viện Dân tộc học trong năm vừa qua. Trong năm 2020, Viện có 06 cán bộ đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 45 cán bộ đăng kí danh hiệu lao động tiên tiến, 03 tập thể phòng và tập thể Viện Dân tộc học đăng ký danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 08 phòng đăng ký danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Sau khi nghe các cá nhân và tập thể báo cáo thành tích, Viện đã tiến hành bỏ phiếu kín và xin biểu quyết cho các danh hiệu thi đua đã được đăng ký, kết quả cụ thể như sau:

Về danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

1. Đ/c Lê Thị Hường: 42/44 phiếu đồng ý

2. Đ/c Tạ Thị Tâm: 42/44 phiếu đồng ý

3. Đ/c Hoàng Thị Lê Thảo: 43/44 phiếu đồng ý

4. Đ/c Nguyễn Công Thảo: 44/44 phiếu đồng ý

5. Đ/c Hoàng Phương Mai: 44/44 phiếu đống ý 

Hội nghị cũng đã biểu quyết với kết quả 100% cán bộ, viên chức tại cuộc họp (44 người) đồng ý, ghi nhận đồng chí PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trình Chủ tịch Viện xem xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm.

Về danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

Tạp chí dân tộc học: 45/45 phiếu đồng ý

Phòng Nghiên cứu Môi trường tộc người 45/45 phiếu đồng ý

Viện Dân tộc học 45/45 phiếu đồng ý

Về danh hiệu lao động tiên tiến cho 39 cá nhân và 08 tập thể, hội nghị cũng đã tiến hành biểu quyết với kết quả tán thành là 100%.

Với kết quả trên, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kiến đối với 02 đồng chí được đề nghị bằng khen của Chủ tịch Viện, với kết quả như sau:

Đ/c Lê Thị Hường: 39/42 phiếu đồng ý

Đ/c Hoàng Thị Lê Thảo: 39/42 phiếu đồng ý

 

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng đã gửi lời chúc mừng tới các cá nhân và tập thể đã đạt được nhiều thành tích tốt trong năm vừa qua, đồng thời mong muốn cán bộ Viện tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa trong công tác để đưa tập thể Viện dân tộc học gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong năm tới.

 

Phát biểu chúc mừngPGS.TS. Nguyễn Văn Minh, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: