Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

18/12/2020

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 16/12/2020, Viện Dân tộc học đã long trọng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị có sự hiện diện của GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Th.S Trần Nam Trung - Phó Chánh văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Th.S Ngô Tấn Phát - Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm; cùng các đồng chí đại diện Văn phòng Viện Hàn lâm, các ban chức năng, các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Dân tộc học.

 

Mở đầu hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng, bí thư chi bộ đã thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên chức Viện Dân tộc học trình bày khái quát báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tiếp tục thực hiện phương châm “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển” trong năm 2020 tập thể Viện Dân tộc học đã không ngừng cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết và tự chủ vượt qua mọi khó khăn, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt tác nhiệm vụ công tác đã đề ra. Cụ thể, trong năm qua, Viện Dân tộc học đã thực hiện được 23 đề tài, bao gồm các đề tài cấp Quốc gia, cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở và đề tài hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Trong số 03 đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2018-2020 đã có 01 đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc, 01 đề tài đã nghiệm thu cấp cơ sở theo đúng tiện độ và chờ được nghiệm thu cấp quốc gia; 01 đề tài đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo tổng hợp; 02 đề tài cấp Quốc gia do quỹ Nafosted tài trợ thực hiện trong giai đoạn 2017-2019 đã nộp các sản phẩm của đề tài theo đúng tiến độ và đang chờ bài quốc tế để nghiệm thu. Đối với các đề tài hợp tác với địa phương và hệ đề tài cấp Bộ do viện Hàn lâm quản lý hiện nay đã có 02 đề tài cấp bộ đã được nghiệm thu, trong đó có 01 đề tài đạt loại xuất sắc và 01 đề tài đạt loại khá, các đề tài còn lại cũng đã hoàn thành các nội dung theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng nghiên cứu khoa học. Hệ đề tài cấp cơ sở của Viện trong năm 2020 là 10 đề tài, tất cả đều đã được thực hiện đúng tiến độ, trong đó đã nghiệm thu 09 đề tài, với 04 đề tài đạt loại xuất sắc, 05 đề tài đạt loại khá, 01 đề tài đang chuẩn bị nghiệm thu trong tháng 12/2020.

 

Báo cáo tổng kết của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng, bí thư chi bộ Viện Dân tộc học

Về công tác xuất bản và tạp chí, trong năm 2020 các cán bộ Viện Dân tộc học đã xuất bản được 10 cuốn sách và là tác giả của 12 chương sách/phần viết trong 11 cuốn sách do các nhà khoa học ngoài Viện chủ biên; 81 bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước; 07 bài đăng trên tạp chí nước ngoài (trong đó 02 bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI, 01 bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus); 28 bài đăng trên Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước. Trong năm qua, Viện Dân tộc học đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài nước, tổ chức thành công 01 Hội nghị khoa học quốc gia, 03 hội thảo cấp Viện chuyên ngành và 03 tọa đàm chuyên đề. Những sinh hoạt khoa học này thảo luận những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với sự phát triển tộc người ở nước ta hiện nay. Công tác Tổ chức cán bộ, Tài chính. Hành chính, Tạp chí và Thông tin – Thư viện… đã hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu và có sự gắn kết chặt chẽ giữa khối chức năng nghiệp vụ và khối nghiên cứu khoa học. Các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân, Tiểu ban vì sự tiến bộ phụ nữ, chi hội Cựu chiến binh đã hoạt động hết sức hiệu quả và có những đóng góp thiết thực vào thành tích chung của Viện. Công tác phòng cháy chữa cháy, An ninh quốc phòng được Viện thực hiện một cách nề nếp và hết sức nghiêm túc. Trong năm qua, nhờ sự đoàn kết và tích cực của cán bộ, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự sâu sát của lãnh đạo Viện Dân tộc học, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, Viện Dân tộc học tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng công tác thực hiện chiến lược phát triển của Viện mà trọng tâm là nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực để có đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của ngành và của đất nước.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, các cán bộ Viện Dân tộc học cũng đã có những ý kiến phát biểu nhằm hoàn thiện bản báo cáo tổng kết và góp ý xây dựng phương hướng, kết hoạch cho Viện trong năm tiếp theo.

 

Phát biểu ý kiến đóng góp báo cáo của cán bộ Viện Dân tộc học

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đánh giá cao sự phát triển về mọi mặt của Viện Dân tộc học và cho rằng Viện Dân tộc học đang bước vào giai đoạn phát triển tốt nhất với lực lượng hùng hậu và định hướng phát triển rõ ràng. Chất lượng nghiên cứu khoa học của Viện ngày càng tăng lên, điều này thể hiện ở kết quả nghiệm thu các đề tài mà Viện đã thực hiện. Phó chủ tịch Viện mong muốn tập thể Viện Dân tộc học tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để tạo đà phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo. Trong năm 2021, Phó chủ tịch Viện yêu cầu Viện Dân tộc học phối hợp với Viện Hàn lâm tổ chức diễn đàn về Dân tộc và tôn giáo, đây là một vấn đề bức thiết đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Bên cạnh đó, Viện cần giao cho các cán bộ tìm hiểu về các vấn đề dân tộc ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, tập trung vào vấn đề quan hệ dân tộc xuyên biên giới… trong xu thế phát triển chung của xã hội. Về công tác tổ chức hành chính, cần tổ chức sao cho hiệu quả, một người biết nhiều việc, hướng tới tinh gọn bộ máy, gọn nhẹ về mặt đầu mối và mạnh về chất lượng cán bộ. Về công tác xuất bản, Viện Dân tộc học cần có chiến lược xuất bản và công bố, hướng tới xã hội hóa các sản phẩm khoa học và ghi dấu ấn của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Nhân dịp năm mới đang đến gần, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã gửi lời chúc tới toàn thể các cán bộ Viện Dân tộc học luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong những năm tới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh

Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Thay mặt tập thể cán bộ Viện Dân tộc học, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Dân tộc học đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS. Đặng Nguyên Anh, đồng thời xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 

Phát biểu cảm ơn của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Dân tộc học

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: