Hội nghị cán bộ Công chức Viên chức Viện Dân tộc học năm 2020

30/12/2020

Hội nghị cán bộ Công chức Viên chức Viện Dân tộc học năm 2020

Ngày 28/12/2020 tại Hội trường Viện Dân tộc học đã diễn ra Hội nghị cán bộ Công chức Viên chức năm 2020, dưới sự chủ trì PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Dân tộc học và TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà – Phó chủ tịch Công đoàn Viện Dân tộc học, cùng sự tham dự của toàn thể cán bộ Công chức, Viên chức và người lao động Viện Dân tộc học.

 

Mở đầu hội nghị TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà đã thay mặt toàn thể Đoàn viên Công đoàn Viện trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 là năm cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó, Công đoàn Viện Dân tộc học đã phối hợp với Công đoàn các cấp chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên CCVCNGLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chung tay cùng cả nước hạn chế sự ảnh hưởng và góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Cũng trong năm 2020, Công đoàn viện cũng đã có những đổi mới trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm này sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Công đoàn Viện Dân tộc học cũng đã hưởng ứng kịp thời lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “cả nước chung tay vì người nghèo”, phát động ủng hộ, quyên góp trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức với số tiền 8.950.000 đồng. Về công tác phát triển đoàn viên, trong năm 2020 Viện Dân tộc học có 01 công đoàn viên ưu tú hoàn thành lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 công đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị, 08 công đoàn viên ưu tú tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 02 đoàn viên đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ. Ngoài ra, Công đoàn Viện cũng làm thủ tục kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, kiện toàn chức danh Chủ tịch (do Chủ tịch công đoàn đơn vị được luân chuyển, bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập tạp chí KHXH Việt Nam). Các công tác khác như: công tác Văn thể, nữ công, tài chính, thanh tra nhân dân đã được Công đoàn Viện quan tâm, triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Công đoàn Viện hàn lâm.

 

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng,

nhiệm vụ năm 2021 của TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021: Đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, công đoàn Viện Dân tộc học phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị  - xã hội tuyên tryền, vận động Công đoàn Viên trong Viện tiếp tục đoàn kết, nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học (2020-2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX (2020-2025); tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Công đoàn Viện Hàn lâm. Sau khi nghe bản báo cáo, Hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo đưa ra nhiều phương hướng hoạt động cho Viện cũng như Công đoàn Viện trong năm tới.

Cũng tại Hội nghị, TS. Phạm Thị Cẩm Vân – Trưởng ban thanh tra nhân dân Viện Dân tộc học trình bày báo cáo kết quả tổng kết công tác của Ban. Trong năm 2020, Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện việc kiểm tra tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ công chức viện chức và người lao động; Tiến hành kiểm tra tài chính nội bộ của cơ quan, và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là việc phối hợp với bộ phân tài chính của cơ quan phục vụ đoàn thanh tra Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến nhận xét đều đánh giá cao kết quả làm việc của ban thanh tra nhân dân, khẳng định rằng mặc dù nhiệm vụ đòi hỏi trách nhiệm cao nhưng Ban thanh tra đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

 

Báo cáo kết quả tổng kết công tác Ban thanh tra nhân dân

của TS. Phạm Thị Cẩm Vân - Trưởng ban

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn và bầu Ban thanh tra nhân dân, với kết quả như sau:

- Bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn:

1. Đ/c Lục Mạnh Hùng 45/45 phiếu đồng ý

- Bầu Ban thanh tra nhân dân:

1. Đ/c Phạm Thị Cẩm Vân: 45/45 phiếu đồng ý

2. Đ/c Nguyễn Thị Phương Lê: 44/45 phiếu đồng ý

3. Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh: 44/45 phiếu đồng ý

4. Đ/c Trương Văn Cường: 45/45 phiếu đồng ý

5. Đ/c Sa Thị Thanh Nga: 43/45 phiếu đồng ý.

Phát biểu kết thúc hội nghị PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả làm việc của Ban chấp hành Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân; đồng thời PGS. TS cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp chân tình, cởi mở có tinh thần xây dựng cao của các cán bộ tham dự hội nghị. PGS.TS bày tỏ mong muốn Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

 

Phát biểu chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đại diện cho cấp Ủy Viện Dân tộc học

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: