Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016 của Viện Dân tộc học

25/12/2015

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015  và phương hướng công tác năm 2016 của Viện Dân tộc học

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, Viện Dân tộc học đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016. Đến dự  và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Võ Khánh Vinh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đi cùng đoàn còn có đại diện Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý Khoa học, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác Quốc tế Văn phòng, BCH Công đoàn và BCH Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

Thay mặt tập thể cán bộ Viện Dân tộc học, PGS.TS. Vương Xuân Tình - Viện trưởng đã trình bày khái quát Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016 của Viện. Với phương châm “Dân chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả”, các hoạt động của Viện đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt công tác, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học – nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan. Theo đó, năm 2015, Viện tiếp tục tổng kết vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam từ năm 1980 đến nay và xác định phương hướng, nội dung nghiên cứu trong điều kiện giai đoạn mới; gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; kết hợp nghiên cứu theo tộc người và nghiên cứu theo vấn đề. Các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu trong năm 2015 về cơ bản đều được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ trẻ được thực hiện có hiệu quả thông qua việc lồng ghép với đề tài, dự án nghiên cứu với theo học các chương trình có học vị ở trong và ngoài nước. Các hoạt động văn thể của Công đoàn, Đoàn thanh niên đã lập được một số thành tích cao trong những phong trào do Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm phát động, tổ chức.

 

 

       Đánh giá về những thành công đạt được trên các mặt công tác của Viện trong năm 2015, đồng chí Viện trưởng đã nhận mạnh đến tinh thần đoàn kết, tính năng động, chủ động, sự phối kết hợp chặt chẽ của tất cả cán bộ, viên chức, trong đó đóng vai trò quan trọng nhất là tập thể lãnh đạo Viện, Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và đội ngũ cán bộ cốt cán của Viện.

       Về phương hướng công tác năm 2016, Viện Dân tộc học sẽ tập trung đổi mới hơn nữa các mặt công tác để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị đặt ra, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu khoa học, nhằm đáp ứng được các mục tiêu sau:

       1. Tiếp tục cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về tộc người và vấn đề dân tộc; góp phần cho sự nghiệp phát triển của các dân tộc nói riêng và quốc gia Việt Nam nói hcung. Tạo mối liên kết hiệu quả với các tổ chức nghiên cứu và đào tạo về Dân tộc học/Nhân học trong nước và quốc tế.

       2. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ khoa học cả về số lượng và chất lượng, gồm những chuyên gia có trình độ cao, các cán bộ khoa học kế cận có triển vọng, có khả năng giải quyết các nhiệm vụ khoa học quan trọng và tham gia hợp tác, hội nhập quốc tế.

       3. Công bố các công trình nghiên cứu có giá trị để khẳng định vai trò, uy tín của Viện trong ngành Dân tộc học/Nhân học của nước nhà, từng bước hội nhập và cộng đồng Dân tộc học/Nhân học trong khu vực và quốc tế.

       Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ Viện. Tất cả các ý kiến đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Dân tộc học trong năm qua trên các lĩnh vực công tác, nhất là việc hoàn thành các đề tài khoa học ngày càng có những bước đổi mới và đạt chất lượng cao; thực hiện tốt kỷ luật lao động và duy trì, phát huy sự đoàn kết trong cơ quan.

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Võ Khánh Vinh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đánh giá cao những thành tích đồng đều và những nỗ lực công tác thể hiện qua các đóng góp cụ thể, quan trọng của tập thể cán bộ Viện Dân tộc học trong năm 2015. Để các mặt công tác của Viện đạt được nhiều thành tích cao hơn trong những năm tới, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã chỉ đạo: 1) Về khoa học, Viện cần chú trọng hơn nữa cách tiếp cận đa ngành và liên ngành trong nghiên cứu; ưu tiên nghiên cứu các dân tộc có dân số ít và còn ít được nghiên cứu; tăng cường nghiên cứu ứng dụng, bám sát thực tiễn để tư vấn chính sách dân tộc nói chung và riêng phù hợp với đặc thù của từng vùng miền, từng dân tộc. 2) Về phát triển nguồn nhân lực, cần tăng cường công tác đào tào chuyên môn và năng lực quản lý, trình độ lý luận chính trị để xây dựng đội ngũ chuyên gia và quản lý đáp ứng được nhu cầu của cơ quan, của xã hội hiện nay. 3) Về hợp tác quốc tế, cần đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả với các đối tác nước ngoài, nhất là trong khu vực và quốc gia láng giềng.

      

 

 

 

Nhân dịp năm mới 2016 đang đến gần, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chúc tập thể cán bộ, viên chức Viện Dân tộc học luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công tác, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước, nhất là của các dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo. 


Hà Thu


Các tin đã đưa ngày: