Tọa đàm khoa học Vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học (15/05/2019)

Được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện Dân tộc học, sáng ngày 14 tháng 5 năm 2019, Chi đoàn Viện Dân tộc học đã mời PGS.TS. Mai Văn Hai chủ trì tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng lý thuyết trong nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học”.

Thuyết trình khoa học: Lịch sử môi trường ở Việt Nam và Nhân học về môi trường qua các nghiên cứu Nhân học thời Pháp thuộc (04/05/2019)

Ngày 25/4/2019, Viện Dân tộc học tổ chức buổi thuyết trình khoa học “Lịch sử môi trường ở Việt Nam và Nhân học về môi trường qua các nghiên cứu Nhân học thời Pháp thuộc” do TS. Frédéric Thomas, Viện nghiên cứu Phát triển bền vững quốc gia Pháp trình bày.

Các tin đã đưa ngày: