Nghiệm thu đề tài cấp bộ: Một số vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam (09/01/2013)

Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Một số vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam” do TS. Đặng Thị Hoa làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình cấp bộ 2011-2012 “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững các tỉnh biên giới Việt Nam từ góc nhìn Dân tộc học” do Viện Dân tộc chủ trì.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng phương hướng công tác năm 2013 của Viện Dân tộc học (07/01/2013)

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng phương hướng công tác năm 2013. Tham dự Hội nghị có đại diện các ban chức năng và đoàn thể của Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức của Viện Dân tộc học.

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012: Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 -2012) (25/12/2012)

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học 2012 với chủ đề Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980-2012): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ  Việt -Mường, Tày - Thái - Ka đai.

Lễ giới thiệu sách mới (25/12/2012)

Sáng ngày 18-12-2012, tại Hội trường của Viện Dân tộc học, tầng 10, số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Dân tộc học và Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tổ chức giới thiệu hai cuốn sách:

Sinh hoạt khoa học: Phương pháp nghiên cứu cộng đồng. (25/12/2012)

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Viện Dân tộc học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề Phương pháp nghiên cứu cộng đồng, do GS.TS Lương Văn Hy, giảng viên trường Đại học Toronto - Canada trình bày.
Các tin đã đưa ngày: