Tọa đàm khoa học: Làn sóng di cư mới và năng động dân số học xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam (06/12/2012)

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, tại Viện Dân tộc học, PGS. TS. Nguyễn Văn Chính (Bộ môn Nhân học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) đã có buổi trình bày khoa học với chủ đề “Làn sóng di cư mới và năng động dân số học xuyên biên giới Trung Quốc – Việt Nam”. Đây là một phần kết quả của dự án nghiên cứu có sự tham gia của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, thực hiện từ năm 2009 đến nay.

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học Đề tài: Biến đổi văn hoá truyền thống của người Ê Đê dưới tác động của đạo Tin Lành tại buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (10/11/2012)

Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Hà Thị Mai (học viên Khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Biến đổi văn hoá truyền thống của người Ê-đê dưới tác động của đạo Tin Lành tại buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” do TS. Bùi Văn Đạo hướng dẫn.

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học: Đề tài: Biến đổi văn hoá của học sinh Phổ thông trung học trường Nội trú tỉnh Thanh Hoá (10/11/2012)

Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Lê Thị Mùi (học viên khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Biến đổi văn hoá của học sinh phổ thông trung học trường nội trú tỉnh Thanh Hoá” do TS. Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn.

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học Đề tài: Tín ngưỡng thờ thần lúa của người Hrê (Nghiên cứu trường hợp xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) (10/11/2012)

Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Nguyễn Thị Thanh Xuyên (học viên Khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Tín ngưỡng thờ thần lúa của người Hrê (Nghiên cứu trường hợp xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định)” do TS. Nguyễn Văn Minh hướng dẫn.

Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa “Nghiên cứu một số nét biến đổi văn hóa người Tày tại Lạng Sơn trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội” (28/09/2012)

Ngày 4 tháng 8 năm 2012, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa cấp học viện cho nghiên cứu sinh Bế Văn Hậu với đề tài: “Nghiên cứu một số nét biến đổi văn hóa người Tày tại Lạng Sơn trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội” do GS.TS Hoàng Nam và PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga hướng dẫn. Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung luận án được chia thành 4 chương:
Các tin đã đưa ngày: