Tọa đàm khoa học: Chăm sóc và di cư ở miền Bắc Việt Nam: Chiến lược gia đình, quan hệ giới và thế hệ (13/12/2012)

Ngày 16 tháng 7 năm 2012, tại Viện Dân tộc học, TS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh (Viện Nhân học Xã hội Max Planck – Cộng hòa Liên bang Đức) và cộng sự Tạ Thị Tâm (Nghiên cứu viên Viện Dân tộc học) đã trình bày những kết quả bước đầu của đề tài “Chăm sóc và di cư ở miền Bắc Việt Nam: Chiến lược gia đình, quan hệ giới và thế hệ”.

Tọa đàm khoa học: Nạo phá thai lựa chọn giới tính ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại một bệnh viện ở Hà Nội (06/12/2012)

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, tại viện Dân tộc học, TS. Trần Minh Hằng đã có buổi trình bày về những kết quả nghiên cứu đề tài “Nạo phá thai lựa chọn giới tính ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại một bệnh viện ở Hà Nội”. Đây là một phần kết quả luận án Tiến sỹ của tác giả tại Đại học Quốc gia Úc năm 2011.

Tọa đàm khoa học: Làn sóng di cư mới và năng động dân số học xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam (06/12/2012)

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, tại Viện Dân tộc học, PGS. TS. Nguyễn Văn Chính (Bộ môn Nhân học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) đã có buổi trình bày khoa học với chủ đề “Làn sóng di cư mới và năng động dân số học xuyên biên giới Trung Quốc – Việt Nam”. Đây là một phần kết quả của dự án nghiên cứu có sự tham gia của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, thực hiện từ năm 2009 đến nay.

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học Đề tài: Biến đổi văn hoá truyền thống của người Ê Đê dưới tác động của đạo Tin Lành tại buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (10/11/2012)

Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Hà Thị Mai (học viên Khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Biến đổi văn hoá truyền thống của người Ê-đê dưới tác động của đạo Tin Lành tại buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” do TS. Bùi Văn Đạo hướng dẫn.

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học: Đề tài: Biến đổi văn hoá của học sinh Phổ thông trung học trường Nội trú tỉnh Thanh Hoá (10/11/2012)

Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Lê Thị Mùi (học viên khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Biến đổi văn hoá của học sinh phổ thông trung học trường nội trú tỉnh Thanh Hoá” do TS. Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn.
Các tin đã đưa ngày: