Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học Đề tài: Tín ngưỡng thờ thần lúa của người Hrê (Nghiên cứu trường hợp xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) (10/11/2012)

Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Nguyễn Thị Thanh Xuyên (học viên Khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Tín ngưỡng thờ thần lúa của người Hrê (Nghiên cứu trường hợp xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định)” do TS. Nguyễn Văn Minh hướng dẫn.

Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa “Nghiên cứu một số nét biến đổi văn hóa người Tày tại Lạng Sơn trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội” (28/09/2012)

Ngày 4 tháng 8 năm 2012, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa cấp học viện cho nghiên cứu sinh Bế Văn Hậu với đề tài: “Nghiên cứu một số nét biến đổi văn hóa người Tày tại Lạng Sơn trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội” do GS.TS Hoàng Nam và PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga hướng dẫn. Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung luận án được chia thành 4 chương:

Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa Chăm (24/09/2012)

“Tác động của các yếu tố xã hội, văn hóa đến tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ Chăm trong giai đoạn mang thai và cho con bú”

Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa (23/09/2012)

“Nhà ở của người Dao Áo Dài tỉnh Hà Giang”

Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 (02/06/2012)

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 của Viện Dân tộc học dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng giữa tháng 12. Hội nghị năm nay có chủ đề: “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam (1980 – 2012): Vấn đề chung và những nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt – Mường, Tày – Thái và Ka đai”.
Các tin đã đưa ngày: