Cơ sở lý thuyết và khung phân tích nghiên cứu những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ tại khu vực tây Duyên hải miền Trung (19/09/2018)

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tổ chức hội thảo khoa học “Cơ sở lý thuyết và khung phân tích nghiên cứu những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ tại khu vực tây Duyên hải miền Trung”. Hội thảo này là hoạt động khởi đầu của đề tài “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực tây Duyên hải miền Trung” (thuộc Chương trình khoa học quốc gia giai đoạn 2016-2020) do PGS.TS Bùi Văn Đạo - cán bộ nghiên cứu Viện Dân tộc học làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là cơ quan chủ quản.

 

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề về dân tộc, tộc người hiện nay ở vùng Nam Bộ” (28/08/2018)

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Những vấn đề về dân tộc, tộc người hiện nay ở vùng Nam Bộ”. Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, Thạc sĩ Vũ Đình Mười –chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 2017-2018 “Sinh kế bền vững của người Khơ-me ở Sóc Trăng”, đã trình bày một phần kết quả nghiên cứu của đề tài. Bài trình bày tập trung vào vấn đề “Sinh kế của một cộng đồng người Khơ me Công giáo ở Sóc Trăng”. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có Ban Lãnh đạo Viện, các thành viên tham gia đề tài và toàn thể cán bộ Viện.

Chợ phiên ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam: Khảo sát thực tế dưới góc nhìn phản biện (23/08/2018)

Ngày 23 tháng 8 năm 2018 Viện Dân tộc học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với sự trình bày của Ông Kojiro Yoshioka – học viên cao học của Viện Nghiên cứu phát triển, Đại học Sussex Brighton, Vương Quốc Anh về chủ đề “Chợ phiên ở vùng cao miền núi phía Bắc: Khảo sát thực tế dưới góc nhìn phản biện”. Đây được coi là những kết quả nghiên cứu thực địa ban đầu theo đề tài luận văn thạc sĩ “Một cuộc điều tra thực tế qua nghiên cứu các tộc người ở vùng núi Việt Nam” của diễn giả.

Sinh hoạt khoa học Xây dựng đề cương nghiên cứu: Một số thảo luận (21/08/2018)

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2018, nhận lời mời của Chi đoàn Viện Dân tộc học, TS. Nguyễn Công Thảo - Trưởng phòng Môi trường tộc người, Viện Dân tộc học đã trình bày những kinh nghiệm khi xây dựng đề cương nghiên cứu xin tài trợ và đề cương nghiên cứu đấu thầu dịch vụ tư vấn trong khuôn khổ buổi sinh hoạt khoa học do Chi đoàn tổ chức.

 

Tọa đàm khoa học: “Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu chung của Viện Dân tộc học và Học viện Dân tộc giai đoạn 2019-2023” (06/08/2018)

Ngày 3/8/2018, tại Viện Dân tộc học đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học: “Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu chung của viện Dân tộc học và Học viện Dân tộc giai đoạn 2019-2023”

Các tin đã đưa ngày: