Trao đổi hợp tác khoa học với Viện Nghiên cứu Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Lào (12/12/2018)

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Viện Dân tộc học vui mừng đón tiếp đoàn khách quốc tế Lào do TS. Khammanh Siphanhxay, cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Lào làm trưởng đoàn, cùng 04 đồng nghiệp sang trao đổi khoa học và hợp tác nghiên cứu. Về phía Viện Dân tộc học có PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng, TS. Bùi Thị Bích Lan - Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT và trưởng phòng các phòng nghiên cứu của Viện Dân tộc học.

Đánh giá, nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở của Viện Dân tộc học năm 2018 (06/12/2018)

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2018 Viện Dân tộc học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 06 đề tài cấp cơ sở thuộc Chương trình khoa học năm 2018 của Viện. Tham dự các buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đề tài, thành viên thực hiện đề tài và các cán bộ nghiên cứu quan tâm.

Hội nghị Dân tộc học năm 2018 (18/11/2018)

Thực hiện chương trình khoa học thường niên năm 2018, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Dân tộc học năm 2018 với chủ đề: “Những vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay”.

 

Đánh giá, nghiệm thu ở cấp cơ sở 5 đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp bộ của Viện Dân tộc học giai đoạn 2017-2018 (07/11/2018)

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở 5 đề tài khoa học cấp Bộ giai đoạn 2017-2018. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đề tài, thành viên tham gia đề tài và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Dân tộc học quan tâm theo dõi.

 

Trao đổi hợp tác khoa học với Viện Dân tộc học và Nhân học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc và Đại học Vân Nam, Trung Quốc (02/11/2018)

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Viện Dân tộc học vui mừng đón tiếp đoàn khách quốc tế do GS. Zhang Jijiao, Viện Dân tộc học và Nhân học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc làm trưỏng đoàn, cùng GS. Liu Rong, Đại học Vân Nam, Trung Quốc và 3 cán bộ nghiên cứu trẻ của hai cơ quan này sang thăm và trao đổi khoa học. Về phía Viện Dân tộc học có PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Viện trưởng, TS. Bùi Thị Bích Lan - Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT và một số chuyên gia, cán bộ cốt cán của Viện tham gia đón tiếp. 

Các tin đã đưa ngày: