Sinh hoạt khoa học: Nhận thức về chính sách dân tộc ở Trung Quốc và tìm hiểu luật dân tộc bản địa ở Đài Loan.

23/12/2017

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, tại Viện Dân tộc học đã diễn ra buổi thuyết trình khoa học về chủ đề “Nhận thức về chính sách dân tộc ở Trung Quốc và tìm hiểu luật cho dân tộc bản địa ở Đài Loan” do ThS. Nông Bằng Nguyên trình bày. Buổi thuyết trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu của Viện Dân tộc học.

Nội dung của buổi thuyết trình tập trung vào hai vấn đề chính, đó là: Chính sách dân tộc của Trung Quốc và Luật Dân tộc bản địa ở Đài Loan. Trên cơ sở tìm hiểu sự khác biệt về chính sách dân tộc của Trung Quốc và  Đài Loan, bài thuyết trình cố gắng rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc và có nhiều nét văn hóa tương đồng với Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Trung Quốc đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của mình. Đối với Đài Loan, tuy dân tộc bản địa chỉ chiếm số lượng nhỏ (2% dân số) nhưng luật dành cho các tộc người bản địa và quyền tự quyết của các tộc người này vẫn luôn được các nhà lãnh đạo Đài Loan đảm bảo. Trong bài thuyết trình, bên cạnh việc trình bày nội dung cơ bản của chính sách dân tộc của Trung Quốc và Luật dân tộc bản địa ở Đài Loan, ThS. Nông bằng Nguyên đã đưa ra một số nhận xét bước đầu về chính sách dân tộc của Trung Quốc và Đài Loan như sau: các chính sách dân tộc của Trung Quốc là một hệ thống có tính nhất quán, tầm nhìn lâu dài và được nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt hưởng ứng. Đối với Đài Loan, quyền tự quyết của dân tộc bản địa luôn được chính phủ cam kết và tôn trọng, luật tộc người bản địa của Đài Loan thuộc một cơ quan quản lý và thực thi duy nhất là hội đồng tộc người bản địa.

Phần trình bày đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các nhà nghiên cứu. Các ý kiến tập trung vào việc cần làm rõ hơn chính sách đối với các dân tộc khu vực biên giới của Trung Quốc; ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế - xã hội và tác động của dân tộc đa số đến văn hóa các dân tộc thiểu số ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc triển khai các chính sách dân tộc đặc biệt là các dân tộc khu vực biên giới.

Qua buổi thảo luận này, các nhà nghiên cứu đều cho rằng đây là một vấn đề nghiên cứu hết sức cần thiết, không chỉ có giá trị về mặt lý thuyết mà còn có giá trị cao về mặt thực tiễn. Kết quả vấn đề nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách dân tộc ở nước ta, đồng thời gợi mở ra hướng nghiên cứu cho vấn đề dân tộc liên/xuyên biên giới hiện nay.Các tin đã đưa ngày: