Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học: Đề tài: Biến đổi văn hoá của học sinh Phổ thông trung học trường Nội trú tỉnh Thanh Hoá

10/11/2012

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học:  Đề tài: Biến đổi văn hoá của học sinh Phổ thông trung học trường Nội trú tỉnh Thanh Hoá Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Lê Thị Mùi (học viên khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Biến đổi văn hoá của học sinh phổ thông trung học trường nội trú tỉnh Thanh Hoá” do TS. Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn.

Tham dự lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng và các cán bộ của Viện Dân tộc học, cùng người thân và bạn bè của học viên.

Trên cơ sở kế thừa các tài liệu thứ cấp và những tài liệu điền dã tại thực địa, luận văn đã nêu ra được thực trạng và xu hướng cũng như nguyên nhân biến đổi văn hóa của học sinh tộc người Thái và Mường ở Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Luận văn nghiên cứu sự biến đổi một số thành tố của văn hóa tộc người; phân tích sự biến đổi văn hoá trong mối tương quan giữa học sinh tộc người Thái và Mường, giữa giới tính nam và nữ, giữa học sinh ở 3 khối lớp (10, 11 và 12).

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý thuyết, phương pháp và địa bàn nghiên cứu

Chương 2. Thực trạng biến đổi văn hóa của học sinh tộc người Thái và Mường ở Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa

Chương 3. Xu hướng và nguyên nhân biến đổi văn hóa của học sinh tộc người Thái và Mường ở Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa

Hội đồng đã đánh giá cao sự đóng góp của Luận văn đồng thời thống nhất với tổng số điểm là 9,8 điểm, đạt kết quả xuất sắc.


PV


Các tin đã đưa ngày: