Tọa đàm khoa học “Những vấn đề về dân tộc, tộc người hiện nay ở vùng Nam Bộ”

28/08/2018

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề về dân tộc, tộc người hiện nay ở vùng Nam Bộ”

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Những vấn đề về dân tộc, tộc người hiện nay ở vùng Nam Bộ”. Trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, Thạc sĩ Vũ Đình Mười –chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 2017-2018 “Sinh kế bền vững của người Khơ-me ở Sóc Trăng”, đã trình bày một phần kết quả nghiên cứu của đề tài. Bài trình bày tập trung vào vấn đề “Sinh kế của một cộng đồng người Khơ me Công giáo ở Sóc Trăng”. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học có Ban Lãnh đạo Viện, các thành viên tham gia đề tài và toàn thể cán bộ Viện.

Người Khơ me có vị trí rất quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đất Nam Bộ. Từ bao đời nay, người Khơ me ở vùng đất Nam Bộ phần lớn đã là tín đồ của Phật giáo; đạo Phật in đậm trong tâm tư, tình cảm, lối sống và được coi là hồn cốt trong văn hóa của họ. Tuy nhiên, gần đây, một bộ phận người Khơ me ở khu vực này đã cải đạo sang tôn giáo khác như Công giáo, Tin lành và vấn đề này có đang có xu hướng tăng nhanh. Đây là hiện tượng tôn giáo được nhóm nghiên cứu đặc biệt quan tâm.

 

Bài trình bày này tập trung vào tìm hiểu sự xâm nhập, phát triển và tác động qua lại giữa sinh kế và Công giáo của đồng bào Khơ me Công giáo ở tỉnh Sóc Trăng. Địa bàn cụ thể được lựa chọn nghiên cứu là ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng - nơi người Khơ me chiếm tới hơn 90% dân số.

Qua phân tích, phương thức sinh kế và đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi tích cực trong những năm gần đây. Ngoài những nghề truyền thống như trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thủy sản, các hoạt động sinh kế mới đã xuất hiện và thu thút đông đảo lực lượng lao động như làm thuê, làm công nhân, đi xuất khẩu lao động, buôn bán, dịch vụ. Sự đa dạng trong cơ cấu ngành nghề làm cho đời sống của người dân tại địa phương dần được cải thiện. Những thay đổi này được đặt trong giả thuyết rằng có những ảnh hưởng tích cực từ việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như sự chuyển đổi sang Công giáo của đồng bào Khơ me.

Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng mối liên hệ giữa Công giáo và sự đa dạng, hiệu quả của hoạt động kinh tế của người Khơ me Công giáo không phải là vấn đề mà các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng nhận ra dựa trên bề nổi của các hoạt động kinh tế - xã hội đương đại. Bởi vậy, vấn đề nghiên cứu này được đưa ra như những gợi mở ban đầu hết sức mới mẻ và đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu trong Viện.

Ảnh Tọa đàm

 


Lê Nguyễn


Các tin đã đưa ngày: