Cơ sở lý thuyết và khung phân tích nghiên cứu những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ tại khu vực tây Duyên hải miền Trung

19/09/2018

Cơ sở lý thuyết và khung phân tích nghiên cứu những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ tại khu vực tây Duyên hải miền Trung

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tổ chức hội thảo khoa học “Cơ sở lý thuyết và khung phân tích nghiên cứu những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ tại khu vực tây Duyên hải miền Trung”. Hội thảo này là hoạt động khởi đầu của đề tài “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực tây Duyên hải miền Trung” (thuộc Chương trình khoa học quốc gia giai đoạn 2016-2020) do PGS.TS Bùi Văn Đạo - cán bộ nghiên cứu Viện Dân tộc học làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là cơ quan chủ quản.

 

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời, có sự hiện diện của TS. Nguyễn Cao Thịnh - Phó vụ trưởng Vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc, ThS. Nguyễn Văn Huân - Chánh văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ, TS. Nguyễn Văn Chí - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi, Học viện Dân tộc; TS. Phí Hùng Cường - Trưởng phòng đào tạo Học viện Dân tộc, PGS. TS. Khổng Diễn - Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học và một số nhà nghiên cứu đến từ Học viện Dân tộc và Hội Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Về phía Viện Dân tộc học, có sự có mặt của Lãnh đạo Viện, thành viên của đề tài, các chuyên gia và toàn thể cán bộ Viện.

 

 

Trong tổng số 15 báo cáo tham dự hội thảo, Ban tổ chức đã đặc biệt nhấn mạnh vào nội dung và phần thảo luận của 04 bài trình bày liên quan đến các vấn đề lý thuyết, khung phân tích nghiên cứu và kinh nghiệm, bài học từ việc thực thi chính sách dân tộc của nước láng giềng. Đó là các báo cáo: “Lựa chọn lý thuyết nghiên cứu và khung phân tích nghiên cứu những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực tây Duyên hải miền Trung” của PGS. TS Bùi Văn Đạo; “Quá trình tộc người và tác động đến những vấn đề cơ bản, cấp bách ở cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ tây Duyên hải miền Trung hiện nay” của TS. Lý Hành Sơn; “Khái quát về lý thuyết sinh thái học chính trị” của TS. Nguyễn Công Thảo; “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và vấn đề thực thi chính sách dân tộc của Trung Quốc thời hiện đại” của TS. Trần Văn Hà.

Từ cách tiếp cận chuyên ngành, liên đa ngành, Hội thảo hướng tới mục tiêu làm sáng tỏ các cơ sở lý thuyết và khung phân tích phù hợp với các vấn đề cấp thiết hiện nay của một vùng không gian rộng lớn gồm 10 tỉnh tây Duyên hải miền Trung. Những ý tưởng ban đầu được các tác giả đưa ra đó là việc áp dụng các khung lý thuyết về sinh thái nhân văn, sinh thái văn hóa, biến đổi văn hóa, biến đổi xã hội, quá trình tộc người, khung sinh kế bền vững, sinh thái học chính trị và phát triển bền vững. Đây là nội dung chính được các nhà khoa học thảo luận trong phần lớn thời gian diễn ra hội thảo.

Phần lớn các ý kiến thảo luận của các nhà nghiên cứu tham dự hội thảo cho rằng, vấn đề cốt lõi là đề tài cần làm rõ nội hàm của khái niệm “cơ bản” và “cấp bách”; cụ thể hóa hệ thống lý thuyết áp dụng cho từng nội dung cụ thể của các vấn đề cơ bản và cấp bách được xác định trong quá trình thực hiện; tăng cường tiếp cận tổng thể và dự báo, lưu ý đặc điểm và vị trí địa chính trị của khu vực nghiên cứu, từ đó làm rõ tính đặc thù của những vấn đề cơ bản, cấp bách ở các cộng đồng tộc người này.

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp với những thảo luận, gợi mở của các nhà nghiên cứu để từ đó thành viên đề tài sẽ xác định được các cơ sở lý thuyết và khung phân tích nghiên cứu cho các vấn đề nghiên cứu được phát hiện trong quá trình thực hiện đề tài.

Những hình ảnh trong buổi Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 


Lê Nguyễn


Các tin đã đưa ngày: