Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận sử dụng trong nghiên cứu đánh giá hiệu quả tác động của các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

19/10/2018

Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận sử dụng trong nghiên cứu đánh giá hiệu quả tác động của các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tổ chức hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận sử dụng trong nghiên cứu đánh giá hiệu quả tác động của các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước “Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay” do TS. Trần Minh Hằng làm chủ nhiệm đề tài dưới sự chủ trì của Viện Dân tộc học.

Về thành phần tham dự hội thảo, phía cơ quản quản lý đề tài có TS. Nguyễn Cao Thịnh, Phó vụ trưởng Vụ tổng hợp, Ủy ban Dân tộc; TS. Hà Việt Quân, Phó vụ trưởng  Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Dân tộc; Đồng chí Nguyễn Văn Huân, Chánh văn phòng Chương trình CTDT/16-20. Về phía cơ quan chủ trì có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học; TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó viện trưởng Viện Dân tộc học. Về phía đại biểu tham dự có PGS.TS. Khổng Diễn, Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học; PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện Đông Nam Á; PGS.TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc; PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, Trưởng khoa Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Cùng các thành viên chính tham gia đề tài và các cán bộ Viện Dân tộc học quan tâm tham dự.

 

Trong số các báo cáo gửi đến hội thảo, có 3 báo cáo được lựa chọn trình bày, đó là: “Những đóng góp trong việc vận động chính sách của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta” của TS. Trần Văn Hà, Viện Dân tộc học; “Tổng quan đánh giá tác động của chương trình dự án ODA và dự kiến phương pháp đánh giá của đề tài” của TS. Đặng Đức Anh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và “Cách tiếp cận đánh giá hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án quốc tế ở vùng dân tộc và miền núi (từ năm 1990 đến nay) của PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Dân tộc học.

Sau khi nghe TS. Trần Minh Hằng giới thiệu tổng quan về đề tài và các tác giả trình bày báo cáo, phần lớn ý kiến thảo luận của các nhà khoa học đều cho rằng đề tài cần thống kê và phân loại các chương trình, dự án và các tổ chức quốc tế đã đầu tư vào Việt Nam nhằm làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các chương trình, dự án này. Đồng thời, khi triển khai nghiên cứu đề tài cần có sự so sánh giữa các vùng miền, các giai đoạn thực hiện và quy mô của các dự án để có thể đánh giá được mức độ hiệu quả của các dự án đối với từng địa phương. Xem xét việc sử dụng những tiêu chí nào để đánh giá tính hiệu quả các chương trình, dự án đã được triển khai. Bên cạnh đó, 5 trụ cột phát triển bền vững mà đề tài đưa ra là: kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng an ninh, theo các nhà khoa học, đề tài nên gộp thành ba trụ cột chính là: kinh tế, xã hội, môi trường, để có cái nhìn khách quan và có sự phân tích hợp lý hơn.

 

TS. Trần Minh Hằng giới thiệu tổng quan về đề tài

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, TS. Trần Minh Hằng thay mặt nhóm nghiên cứu cảm ơn các nhà khoa học đã tới tham dự hội thảo và có những ý kiến đóng góp quý báu, qua đó đề tài xin tiếp thu các ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trong thời gian tới.

 

Những hình ảnh trong buổi Hội thảo

\

 

\

 

\

 

\

 

 

\

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 


Thùy Phan


Các tin đã đưa ngày: