Đánh giá, nghiệm thu ở cấp cơ sở 5 đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp bộ của Viện Dân tộc học giai đoạn 2017-2018

07/11/2018

Đánh giá, nghiệm thu ở cấp cơ sở 5 đề tài/nhiệm vụ khoa học cấp bộ của Viện Dân tộc học giai đoạn 2017-2018

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2018, Viện Dân tộc học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở 5 đề tài khoa học cấp Bộ giai đoạn 2017-2018. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đề tài, thành viên tham gia đề tài và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Dân tộc học quan tâm theo dõi.

 

Năm đề tài khoa học cấp Bộ của Viện được nghiệm thu tập trung chủ yếu vào các vấn đề bức thiết hiện nay như: ứng phó với biến đổi khí hậu, sinh kế, các chính sách liên quan đến đất đai cho các dân tộc trong vùng tái định cư và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Cụ thể tên các đề tài như sau: 1) Tri thức tộc người trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu của người Kinh và Khơ-me ở tỉnh Cà Mau do TS. Nguyễn Công Thảo làm chủ nhiệm đề tài; 2) Sinh kế bền vững của người Khơ - me ở Sóc Trăng do ThS. Vũ Đình Mười chủ nhiệm; 3) Ảnh hưởng của một số yếu tố văn hóa tới chăm sóc sức khỏe của hai tộc người Cống và Sila ở Lai Châu do TS. Lê Minh Anh và ThS. Hoàng Thị Lê Thảo đồng chủ nhiệm; 4) Đặc trưng văn hóa của hai dân tộc Lô Lô và Cờ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang do TS. Trần Thị Mai Lan và ThS. Đoàn Việt đồng chủ nhiệm; 5) Chính sách giao đất giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La do TS. Phạm Quang Linh chủ nhiệm đề tài.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã thảo luận và đưa ra những nhận xét, đánh giá cho các đề tài. Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực và nghiêm túc thực hiện của các nhóm nghiên cứu cũng như kết quả của đề tài. Các đề tài đã bám sát nội dung được phê duyệt, đồng thời kết quả của các đề tài đã có những đóng góp không chỉ về mặt lý luận mà còn có giá trị cao về mặt thực tiễn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong một số báo cáo cả về hình thức và nội dung, yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nghiêm túc chỉnh sửa trước khi đưa lên bảo vệ ở cấp Viện Hàn lâm.

Năm đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt với 5/5 số phiếu được thông qua.

 

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: