Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học Đề tài: Biến đổi văn hoá truyền thống của người Ê Đê dưới tác động của đạo Tin Lành tại buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

10/11/2012

Ngày 5 tháng 11 năm 2012, tại Học Viện khoa học xã hội (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Khoa Dân tộc học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Dân tộc học cho học viên Hà Thị Mai (học viên Khoá I, 2010 - 2012) đề tài “Biến đổi văn hoá truyền thống của người Ê-đê dưới tác động của đạo Tin Lành tại buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” do TS. Bùi Văn Đạo hướng dẫn.

Tham dự lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng, các cán bộ của Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên và bạn bè của học viên.

Trên cơ sở kế thừa các tài liệu thứ cấp và những tài liệu điền dã tại thực địa, luận văn nêu lên những nét khái quát về người Ê-đê và văn hoá truyền thống của người Ê-đê ở buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Luận văn có những phân tích sâu về lịch sử ra đời của đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, quá trình du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở Buôn Kao và có những miêu tả chi tiết về cách thức tổ chức, sinh hoạt đạo Tin Lành của người Ê-đê ở buôn Kao. Đồng thời, luận văn cũng đã nêu ra được thực trạng về những biến đổi trong văn hoá truyền thống (văn hoá sản xuất, văn hoá xã hội, văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần…) của người Ê-đê dưới tác động của đạo Tin Lành…

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Khái quát về người Ê-đê và văn hoá truyền thống của người Ê-đê ở buôn Kao

Chương 2. Vài nét về đạo Tin Lành ở người Ê-đê tại buôn Kao

Chương 3. Biến đổi văn hoá truyền thống người Ê-đê dưới tác động của đạo Tin Lành và một số vấn đề phát triển bền vững

Hội đồng đã đánh giá cao sự đóng góp của Luận văn đồng thời thống nhất với tổng số điểm là 9,7 điểm, đạt kết quả xuất sắc.

 


Lê Mùi


Các tin đã đưa ngày: