Đánh giá nghiệm thu hệ đề tài cơ sở của Viện Dân tộc học năm 2019

03/12/2019

Năm 2019, Viện Dân tộc học thực hiện 08 đề tài cơ sở theo đề xuất của các phòng nghiên cứu trong Viện, được sự thông qua của Hội đồng khoa học Viện và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Ảnh hưởng của văn hóa tộc người đến việc đầu tư và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở Tây Nguyên do TS. Trần Minh Hằng và Th.S Nông Bằng Nguyên làm chủ nhiệm.

2. Làng xã người Việt ở Bắc Bộ: truyền thống và biến đổi do PGS.TS. Bùi Xuân Đính làm chủ nhiệm.

3. Một số vấn đề đặc trưng văn hóa và biến đổi văn hóa của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do TS. Trần Mai Lan và Th.S Lê Thị Hường làm chủ nhiệm.

4. Một số vấn đề về nghiên cứu sinh kế các tộc người ở Việt Nam do ThS. Vũ Đình Mười và Th.S Trương Văn Cường làm chủ nhiệm.

5. Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong phát triển bền vững các tộc người thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn - Tây Nguyên do PGS. TS. Bùi Văn Đạo làm chủ nhiệm.

6. Một số vấn đề về người Hmông ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk do NCS Nguyễn Thị Thu làm chủ nhiệm.

7. Một số vấn đề về thực hiện chính sách đất đai đối với người dân tái định cư tại một số dự án thủy điện ở Việt Nam do TS. Phạm Quang Linh làm chủ nhiệm

8. Một số vấn đề về đạo tin lành ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam do TS. Trần Thị Hồng Yến và Th.S Lê Trần Quyên làm chủ nhiệm.

 

Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận và đưa ra những nhận xét, góp ý trên cơ sở những kết quả nghiên cứu được các chủ nhiệm đề tài trình bày. Mặc dù vẫn còn tồn tại một số điểm cần chỉnh sửa nhưng nhìn chung các đề tài cơ sở năm nay đều được đánh giá cao về chất lượng khoa học, đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung và hình thức sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết. Với kết quả đã đạt được, 08 để tài đều được Hội đồng nghiệm thu thông qua với 100% số phiếu đồng ý, trong đó có 05 đề tài đạt loại xuất sắc, 03 đề tài đạt loại khá.


Lê Nguyễn


Các tin đã đưa ngày: